Професори Факултета за биофарминг на научном скупу у МађарскојПрофесори Јелена Бошковић, Тибор Кењвеш и Веселинка Зечевић (Факултет за биофарминг) учествовали су на међународном научном скупу: „Sciences For Rural Areas“ који је одржан 10. маја 2012. године на Пољопривредном факултету у Ходмезевасархељу Универзитета у Сегедину, Мађарска. Међу учесницима из Мађарске, Румуније, Србије, Пољске и Португалије, професори Факултета за биофарминг представили су своје радове из пројекта ТР31031: „The importance of plant genetic resources in agroecosystem” (Ј. Бошковић); „Phenothipic characterisation and milk quality variation of two type Tsigai sheep breed“ (Т. Кењвеш), и „The effect of fertilisation and liming on some grain quality properties of wheat“ (В. Зечевић).


  


 

објављено 2012-04-22