Учешће проф. Ј. Бошковић у раду округлог стола о ГМО, по позиву САНУПрофесор др Јелена Боšковић (Факултет за биофарминг у Баčкој Тополи) уčествовала је рефератом у раду округлог стола, који је, на тему о генетски модификованим организмима (ГМО), одржан 24. априла ове године, у организацији огранка Српске академије наука у Новом Саду.  


 

објављено 2012-04-21