Др Смиљка Исаковић на међународној конференцијиДр Смиљка Исаковић, доцент на ФКМ, излагала је свој рад под насловом „Challenges for Virtual Interactive Communication – Video Games Music” на престижној међународној конференцији (XI International Conference of the Department of Musicology), коју су организовали Универзитет уметности и Факултет музичке уметности у Београду, 18–21. априла 2012. на тему „Music and Paper; Music and Screen”. На конференцији је учествовало више од педесет истакнутих научника из читавог света, а рад Смиљке Исаковић, којим се пионирски представља нова улога дигиталних медија у интерактивним комуникацијама, побудио је велику пажњу.


  


 

објављено 2012-04-20