Način plaćanja

Školarinu je moguće platiti na četiri načina:


 • Jednokratno plaćanje
 • Dvokratno plaćanje
 • Plaćanje čekovima

 • NAPOMENA:
  GENERACIJA 2013/2014. NE PLAĆA PRIJEMNI ISPIT, UPIS I ŠKOLARINU AKO PRVI PUT UPISUJE PRVU GODINU STUDIJA NA NEKOJ OD INSTITUCIJA MEGATREND UNIVERZITETA!

   

   

  JEDNOKRATNO PLAĆANJE

   

  Podrazumeva uplatu cele školarine na žiro-račun institucije, u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate.


  •Fakultet za poslovne studije

  165-1070-36 (Hypo Alpe Adria Bank)


  •Fakultet za međunarodnu ekonomiju

    165-1072-30 (Hypo Alpe Adria Bank)


  •Fakultet za kulturu i medije

  310-13723-75 (NLB banka)


  •Fakultet za državnu upravu i administraciju

  310-13671-37 (NLB banka)


  •Fakultet za kompjuterske nauke

  165-21478-19 (Hypo Alpe Adria Bank)


  •Fakultet za umetnost i dizajn

  105-37030-04 ( AIK banka)


  •Visoka škola za košarku"Borislav Stanković"strukovne studije

  165-7476-24 (Hypo Alpe Adria Bank)


  Uplatom celokupne školarine kandidat NE OSTVARUJE POPUST.


  DVOKRATNO PLAĆANJE

   

  Podrazumeva plaćanje zimskog semestra tj. plaćanje prve polovine školarine u momentu upisa, dok se drugi deo školarine plaća prilikom upisa letnjeg semestra početkom februara. Plaćanje se vrši na žiro račun institucije koju kandidat upisuje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate. Dvokratno plaćanje je bez kamate.

   

  Žiro-računi za uplatu školarine

   

  •Fakultet za poslovne studije

  165-1070-36 (Hypo Alpe Adria Bank)


  •Fakultet za međunarodnu ekonomiju

  165-1072-30 (Hypo Alpe Adria Bank)


  •Fakultet za kulturu i medije

  310-13723-75 (NLBKontinental banka)


  •Fakultet za državnu upravu i administraciju

  310-13671-37 (NLB banka)


  •Fakultet za kompjuterske nauke

  165-21478-19 (Hypo Alpe Adria Bank)


  •Fakultet za umetnost i dizajn

  105-37030-04 (AIK banka)


  •Visoka škola za košarku"Borislav Stanković"-strukovne studije

  165-7476-24 (Hypo Alpe Adria Bank)

   

   

  PLAĆANJE ČEKOVIMA


  dinamika se odnosi na školsku 2012/13

  Uplatom na žiro račun, sa čekovnim pokrićem


  Pored uobičajenog plaćanja školarine jednokratno za celu godinu ili u dve uplate 50% pri upisu i 50% početkom drugog semestra, studentima se pruža mogućnost da školarinu plate odloženim plaćanjem (čekovima građana) u 10 rata.


  Jul 2012

  750 evra

   

  Gotovinski

  Čekovi

  Ukupno

   

   

  Upis

  35000

  Ovaj iznos se menja u zavisnosti od vrednosti evra na dan uplate. pozovite info-tel.

   

   

   

   

  Oktobar

   

  2 x 5000

  10000

   

   

  Novembar

   

  2 x 5000

  10000

   

   

  Decembar

   

  2 x 5000

  10000

   

   

  Januar

   

  2 x 5000

  10000

   

   

  ukupno

  35000

  40000

  75000

  Februar 2013

  750 evra

   

  Gotovinski

  Čekovi

  Ukupno

   

   

  Upis letnjeg semestra

  35000

  Ovaj iznos se menja u zavisnosti od vrednosti evra na dan uplate. pozovite info-tel.

   

   

   

   

  Mart

   

  2 x 5000

   

   

   

  April

   

  2 x 5000

   

   

   

  Maj

   

  2 x 5000

   

   

   

  Juni

   

  2 x 5000

   

   

   

  ukupno

  35000

  40000

  75000


  Podaci su iskazani pri stanju kursa 1 evro = 100 dinara. Preračun evra u dinare vrši se po prodajnom kursu NBS za devize na dan plaćanja. Plaćanje na rate je fiksno i iznosi 40.000 dinara po semestru. Gotovinski deo je promenljiv u zavisnosti od kretanja kursa evra. Jedna rata se pokriva sa dva čeka čiji su maksimalni iznosi od 5000 dinara po čeku. Čekovi se popunjavaju sa dospećem 25. u mesecu. Studenti mogu da plate školarinu i putem  kredita banaka, na osnovu profakture koju podižu u studentskoj službi.