Informacije o predmetima i načinu polaganja ispitaza studente I godine

Marketing-nastavne i metode ocenjivanja
Poslovni engleski jezik 1 - informacije o predmetu
Poslovna matematika - domaći zadaci, način polaganja ispita
Poslovna statistika - domaći zadaci, način polaganja ispita
Ekonomija - osnovne informacije, način polaganja ispita, termin kolokvijuma, ispitna pitanja
Sociologija - plan rada, način polaganja ispita
Mikroekonomika-sve o predmetu i nacinu polaganja
Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija
Uvod u biznis-plan i program predmeta 2015/16
Makroekonomija-infolist

 

za studente II godine

Medjunarodni marketing - Nastavne i metode ocenjivanja
Analiza informacionih sistema - pravila polaganja ispita
Menadžment operacija - informacije o predmetu
Uvod u biznis - nacin polaganja ispita
Osnovi finansija - infolist
Računovodstvo - informacije o predmetu 2015
Ponašanje potrošača-osnovne informacije o predmetu
Poslovni engleski jezik 2- informacije o predmetu
Uvod u strategijski menadžment-plan i program predmeta 2015/16

 

za studente III godine

Osnovi programiranja i računarskih sistema - osnovne informacije
Berze i finansijska trzista - ispitna pitanja
Međunarodno bankarstvo - osnovne informacije
Poslovni informacioni sistemi - način polaganja, literatura i ispitna pitanja
Logistika - osnovne informacije
Analiza poslovanja - osnovne informacije o predmetu 2015
Međunarodni ekonomski odnosi-osnovne informacije 2015/16
Instrumenti platnog prometa - osnovne informacije
Berze i finansijska trzista - infolist 2015/16
Organizaciono ponašanje-osnovne informacije 2015/16
Ekonomske integracije
Engleski jezik III
Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama
Analiza poslovanja - plan rada
Ponašanje potrošača - osnovne informacije o predmetu
Osnovi međunarodnog poslovanja - osnovne informacije
Osnovi tehnološkog menadžmenta - osnovne informacije
Finasijski menadžment-infolist 2014
Poslovni informacioni sistemi-predavanja, vežbe, zadaci-kolokvijum, osnovne informacije

za studente IV godine

Upravljanje projektima sa principima investicija - informacije o predmetu
Uvod u strategijski menadžment-plan i program predmeta 2015/16
Međunarodne poslovne finansije-osnovne informacije
Poslovne komunikacije i osnovi poslovnih komunikacija - osnovne inf. o  predmetu  2015/16
Elektronsko poslovanje - plan rada
Osnovi Elekrtonskog poslovanja - seminarski rad
Upravljanje istrazivanjem i razvojem - informacije o predmetu
Pravo Evropske unije 2014/15
Strategijski menadžment
Ekonomika spoljne trgovine
Odnosi s javnošću - osnovne informacije o predmetu
Poslovna etika - plan rada 2014/15
Analiza i projektovanje informacionih sistema
Računarske mreže veb programiranje
Osnovi matematicke ekonomije - informacije o predmetu

 

Specijalističke studije

 

Diplomske akad. studije - master: Diplomske akad. poslovne studije

Komunikacija i poslovanje organizacije - informacije o predmetu
Komunikacija i poslovanje organizacije - uputstvo za pisanje seminarskog rada
Mikroekonomska analiza - osvnone informacije
Strategijski marketing -osnovne informacije o predmetu
Međunarodno poslovanje-osnovne informacije o predmetu

 

Zajedničke diplomske akad. studije - master: Bankarstvo i finansije

Merdzeri i akvizicije i restrukturiranje kompanija
Elektronsko poslovanje u finansijama i bankarstvu - plan rada
Međunarodne finansije i bankarstvo
Međunarodne korporativne finansije

 

Doktorske studije

       Menadzment-strategije, kultura i globalizacija - uputstvo za pisanje seminarskog rada
       Menadzment-strategije, kultura i globalizacija - informacije o predmetu
       Finansije i bankarstvo - osnovne informacije 2015/16
       Korporativno upravljanje-plan i program
       Korporativno upravljanje-infolist