Rezultati ispita i kolokvijuma

Rezultati ispita

 

I godina - stari program
 • Ekonomija - rezultati ispita jun.docx
 • Ekonomija i Tržišna ekonomija - rezultati ispita jul.docx
 • Ekonomika poslovanja - rezultati jul.doc
 • Marketing - rezultati julski ispitni rok.xls
 • Poslovni engleski jezik 1 - Spisak studenta koji su položili pismeni deo ispita u junskom roku.docx
 • Početni engleski 1 - rezultati ispita.docx
 • Studenti koji su položili ispit u julskom ispitnom roku iz predmeta Engleski jezik 1 (pocetni).docx
 • Studenti koji su položili ispit u julskom ispitnom roku iz predmeta Poslovni engleski jezik 1.docx
 •  

  I godina - novi program
 • Ekonomija - rezultati ispita jun.docx
 • Ekonomija i Tržišna ekonomija - rezultati ispita jul.docx
 • Ekonomika poslovanja - rezultati jul.doc
 • Marketing - rezultati julski ispitni rok.xls
 • Poslovni engleski jezik 1 - Spisak studenta koji su položili pismeni deo ispita u junskom roku.docx
 • Početni engleski 1 - rezultati ispita.docx
 • Studenti koji su položili ispit u julskom ispitnom roku iz predmeta Engleski jezik 1 (pocetni).docx
 • Studenti koji su položili ispit u julskom ispitnom roku iz predmeta Poslovni engleski jezik 1.docx
 •  

   

  II godina - stari program
 • Međunarodni marketing - rezultati julski ispitni rok.xls
 • Ponašanje potrošača - rezultati ispita jul.xls
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u julskom roku.doc
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u junskom roku.doc
 • Poslovno pravo - julski rok.xls
 • Početni engleski 2 - rezultati ispita.docx
 • Računovodstvo - rezultati ispita jul.doc
 • Studenti koji su položili ispit u julskom ispitnom roku iz predmeta Engleski jezik 2 (pocetni).docx
 •  

  II godina - novi program
 • Međunarodni marketing - rezultati julski ispitni rok.xls
 • Ponašanje potrošača - rezultati ispita jul.xls
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u julskom roku.doc
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u junskom roku.doc
 • Poslovno pravo - julski rok.xls
 • Početni engleski 2 - rezultati ispita.docx
 • Računovodstvo - rezultati ispita jul.doc
 • Studenti koji su položili ispit u julskom ispitnom roku iz predmeta Engleski jezik 2 (pocetni).docx
 •  

   

  III godina
 • Organizaciono ponašanje - rezultati januar.doc
 • Analiza poslovanja - rezultati ispita jul.doc
 • Ekološki menadžment - rezultati ispita jun.doc
 • Instrumenti platnog prometa - rezultati ispita jul.doc
 • Međunarodni ekonomski odnosi - rezultati ispita jul.doc
 • Međunarodno bankarstvo - rezultati ispita jul.doc
 • Međunarodno bankarstvo - rezultati ispita jun.doc
 • Organizaciono ponašanje - rezultati ispita jun.docx
 • Poslovni informacioni sistemi - rezultati ispita jul.xls
 •  

   

  IV godina
 • Uvod u strategijski menadžment - zaključne ocene.xls
 • Interkulturni menadžment - rezultati julskog ispitnog roka.doc
 • Međunarodne poslovne finansije - rezultati ispita jul.docx
 • Međunarodne poslovne finansije - rezultati ispita maj.docx
 • Odosi s javnošću - rezultati ispita jul.doc
 • Poslovne komunikacije i Osnovi poslovnih komunikacija - rezultati ispita jun.doc
 • Upravljanje projektima - rezultati ispita jul.doc • Master
 • Međunarodne finansije i bankarstvo - rezultati ispita jun.doc
 • Međunarodne korperativne finansije - rezultati ispita jun.doc • Doktorske
 • Finansije i bankarstvo - rezultati ispita mart.doc • MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH USTANOVA
  Rezultati kolokvijuma

   

  I godina - stari program
 • Ekonomika poslovanja - konacni rezultati predispitnih obaveza.doc
 • Marketing - rezultati V popravnog kolokvijuma, br. indeksa F 251 i dalje.xls
 • Marketing - rezultati V popravnog kolokvijuma, br. indeksa F 001 - F250.xls
 • Rezultati popravnog kolokvijuma 5 iz Poslovnog engleskog 1.docx
 • Statistika - rezultati II kolokvijuma.doc
 • Statistika - rezultati II popravnog kolokvijuma.doc
 •  

  I godina - novi program
 • Ekonomika poslovanja - konacni rezultati predispitnih obaveza.doc
 • Marketing - rezultati V popravnog kolokvijuma, br. indeksa F 251 i dalje.xls
 • Marketing - rezultati V popravnog kolokvijuma, br. indeksa F 001 - F250.xls
 • Rezultati popravnog kolokvijuma 5 iz Poslovnog engleskog 1.docx
 • Statistika - rezultati II kolokvijuma.doc
 • Statistika - rezultati II popravnog kolokvijuma.doc
 •  

   

  II godina - stari program
 • Osnovi upravljanja ljudskim resursima - rezultati IV kolokvijuma.xls
 • Osnovi finansija - ostvareni bodovi tokom semestra.xlsx
 • Ponašanje potrošača - rezultati III kolokvijuma.xls
 • Rezultati popravnog kolokvijuma 3 iz Poslovnog engleskog 2 - termin 20.6.2014..docx
 •  

  II godina - novi program
 • Osnovi upravljanja ljudskim resursima - rezultati IV kolokvijuma.xls
 • Osnovi finansija - ostvareni bodovi tokom semestra.xlsx
 • Ponašanje potrošača - rezultati III kolokvijuma.xls
 • Rezultati popravnog kolokvijuma 3 iz Poslovnog engleskog 2 - termin 20.6.2014..docx
 •  

   

  III godina
 • Finansijski menadžment - rezultati II kolokvijuma.xlsx
 • Finansijski menadžment - rezultati popravnog kolokvijuma.xls
 • Međunarodno bankarstvo - rezultati II kolokvijuma.doc
 • Poslovni informacioni sistemi - II - kolokvijum-rezultati.xls
 • Poslovni informacioni sistemi - rezultati I kolokvijuma maj.xls
 •  

   

  IV godina
 • E-poslovanje - rezultati II kolokvijuma 28.5.2014..xlsx
 • Interkulturni menadžment - konačni rezultati.xls
 • Osnovi e-poslovanja - rezultati I kolokvijuma.xlsx
 • Poslovna etika - rezultati III-2 kolokvijuma.doc
 • Pravo EU - rezultati kolokvijuma.pdf
 •  

   

  Master
 • Komunikacija i poslovanje organizacije - potrebno za ispit i rezultati kolokvijuma.doc