Rezultati ispita i kolokvijuma

Rezultati ispita

 

I godina - stari program
 • Marketing-rezultati ispita septembar 2.doc
 • Marketing-rezultati ispita SEPTEMBAR 2015..doc
 • Mikroekonomika i Ekonomika poslovanja - sept 2015.doc
 • Mikroekonomika i Ekonomika poslovanja - sept2 2015.doc
 • Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija- rezultati ispita SEPTEMBAR-2015.xls
 • Poslovni engleski jezik 1 - Rezultati ispita u oktobarskom roku.docx
 • Statistička analiza i verovatnoća - Rezultati septembar 2 ispitnog roka.doc
 • Statistička analiza i verovatnoća - Rezultati septembarskog ispitnog roka 2015..doc
 •  

  I godina - novi program
 • Marketing - konacni poeni ostvareni tokom semestra.xls
 • Marketing-rezultati ispita septembar 2.doc
 • Marketing-rezultati ispita SEPTEMBAR 2015..doc
 • Mikroekonomika i Ekonomika poslovanja - sept 2015.doc
 • Mikroekonomika i Ekonomika poslovanja - sept2 2015.doc
 • Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija- rezultati ispita SEPTEMBAR-2015.xls
 • Poslovni engleski jezik 1 - Rezultati ispita u oktobarskom roku.docx
 • Rezultati ispita iz Marketinga.docx
 • Statistička analiza i verovatnoća - Rezultati septembar 2 ispitnog roka.doc
 • Statistička analiza i verovatnoća - Rezultati septembarskog ispitnog roka 2015..doc
 •  

   

  II godina - stari program
 • Medjunarodni marketing-rezultati ispita septembar 2.doc
 • Medjunarodni marketing-rezultati ispita SEPTEMBAR 2015.doc
 • Osnovi Upravljanja Ljudskim resursima - Rezultati u ispitnom roku - Septembar 2.docx
 • Ponašanje potrošača - rezultati ispita SEPTEMBAR 2015.doc
 • Ponašanje potrošača-rezultati ispita SEPTEMBAR 2.doc
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u oktobarskom roku.docx
 • Računovodstvo-rezultati ispita SEPTEMBAR 2015.docx
 • Upravljanje ljudskim resursima-rezultati ispita -SEPTEMBAR 2015..docx
 •  

  II godina - novi program
 • Medjunarodni marketing-rezultati ispita septembar 2.doc
 • Medjunarodni marketing-rezultati ispita SEPTEMBAR 2015.doc
 • Osnovi Upravljanja Ljudskim resursima - Rezultati u ispitnom roku - Septembar 2.docx
 • Ponašanje potrošača - rezultati ispita SEPTEMBAR 2015.doc
 • Ponašanje potrošača-rezultati ispita SEPTEMBAR 2.doc
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u oktobarskom roku.docx
 • Računovodstvo- Septembarski II rok 2015..doc
 • Računovodstvo-rezultati ispita SEPTEMBAR 2015.docx
 • Upravljanje ljudskim resursima-rezultati ispita -SEPTEMBAR 2015..docx
 •  

   

  III godina
 • Organizaciono ponašanje - rezultati januar.doc
 • Analiza poslovanja Septembarski II rok 2015..doc
 • Analiza poslovanja-Rezultati ispita SEPTEMBAR 2015..docx
 • Logistika- Rezultati popravnog kolokvijuma SEPTEMBAR 2015.doc
 • MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI-rezultati oktobar.doc
 • Medjunarodno bankarstvo- rezultati ispita SEPTEMBAR 2.docx
 • Medjunarodno bankarstvo- rezultati ispita SEPTEMBAR.docx
 • Osnovi medjunarodnog poslovanja - septembar 2 rezultati.docx
 • Osnovi međunarodnog poslovanja - rezultati - OKTOBAR 2015.docx
 • Osnovi tehnološkog menadžmenta - rezultati ispita u septembar 2 ispitnom roku.docx
 • Osnovi tehnološkog menadžmenta- rezultati - OKTOBAR 2015..docx
 • Poslovni informacioni sistemi - SEPTEMBAR DVA 2015.xls
 • Poslovni informacioni sistemi- rezultati ispita SEPTEMBAR-2015.xls.xls
 •  

   

  IV godina
 • Uvod u strategijski menadžment - zaključne ocene.xls
 • Interkulturni menadžment-konacan broj bodova sa predispitnih obaveza.xlsx
 • Interkulturni menadžment-rezultati ispita SEPTEMBAR DVA 2015.doc
 • Medjunarodne poslovne finansije- rezultati ispita SEPTEMBAR 2.docx
 • Medjunarodne poslovne finansije- rezultati ispita SEPTEMBAR.docx
 • Socijalna odgovornost preduzeća- – rezultati ispita SEPTEMBAR 2015..doc
 • Socijalna odgovornost preduzeća- – rezultati ispita iz septembar 2 ispitnog roka.doc
 • Upraljanje istrazivanjem i razvojem - rezultati ispita iz septembar 2 ispitnog roka.docx • Master  Doktorske  MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH USTANOVA
  Rezultati kolokvijuma

   

  I godina - stari program

   

  I godina - novi program

   

   

  II godina - stari program

   

  II godina - novi program

   

   

  III godina

   

   

  IV godina

   

   

  Master