Rezultati ispita i kolokvijuma

Rezultati ispita

 

I godina - stari program
 • Ekonomija - rezultati ispita 18.09.2014.docx
 • Ekonomija - rezultati ispita oktobar (11.10.2014.).docx
 • Ekonomika poslovanja - rezultati oktobar 2014.doc
 • Marketing - rezultati oktobarski ispitni rok.xls
 • Spisak studenata koji su polozili Pocetni engleski 1 u avgustovskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su polozili poslovni engleski 1 u avgustovskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su položili Poslovni engleski 1 u septembarskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su položili Početni engleski 1 u septembarskom roku.docx
 • Usmeni deo ispita u septembarskom roku iz predmeta Poslovni engleski jezik 1.docx
 •  

  I godina - novi program
 • Ekonomija - rezultati ispita oktobar (11.10.2014.).docx
 • Ekonomika poslovanja - rezultati oktobar 2014.doc
 • Marketing - rezultati oktobarski ispitni rok.xls
 • Spisak studenata koji su polozili Engleski jezik 1 pocetni u oktobarskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su polozili Poslovni engleski jezik 1 u oktorbarskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su položili Poslovni engleski 1 u septembarskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su položili Početni engleski 1 u septembarskom roku.docx
 • Usmeni deo ispita u septembarskom roku iz predmeta Poslovni engleski jezik 1.docx
 •  

   

  II godina - stari program
 • Makroekonomija-rezultati drugog kolokvijuma.doc
 • Međunarodni marketing - rezultati oktobarski ispitni rok.xls
 • Ponašanje potrošača - rezultati ispita (oktobar).xls
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u oktobarskom roku.doc
 • Poslovno pravo - septembarski rok.xls
 • Računovodstvo - rezultati ispita oktobar.docx
 • Spisak studenata koji su polozili Pocetni engleski 2 u avgustovskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su položili Početni engleski 2 u septembarskom roku.docx
 •  

  II godina - novi program
 • Makroekonomija-rezultati drugog kolokvijuma.doc
 • Međunarodni marketing - rezultati oktobarski ispitni rok.xls
 • Ponašanje potrošača - rezultati ispita (oktobar).xls
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u oktobarskom roku.doc
 • Poslovno pravo - septembarski rok.xls
 • Poslovno pravo-rezultati kolokvijuma.xls
 • Računovodstvo - rezultati ispita oktobar.docx
 • Rezultati novembarskog roka iz Racunovodstva, Analize poslovanja i Upravljanja projektima.doc
 • Spisak studenata koji su polozili Engleski jezik 2 pocetni u oktobarskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su položili Početni engleski 2 u septembarskom roku.docx
 •  

   

  III godina
 • Organizaciono ponašanje - rezultati januar.doc
 • Analiza poslovanja - rezultati ispita oktobar.docx
 • Instrumenti platnog prometa - Oktobarski apsolventski rok 2014.doc
 • Instrumenti platnog prometa- Novembarski rok 2014.doc
 • Makroekonomija-rezultati drugog kolokvijuma.doc
 • Medjunarodno bankarstvo - rezultati ispita održanog 18.12.2014.doc
 • Medjunarodno bankarstvo - rezultati ispita odrzanog 27.NOVEMBRA.doc
 • Međunarodni ekonomski odnosi - rezultati ispita - avgust.docx
 • Međunarodno bankarstvo - rezultati ispita održanog 23. oktobra.doc
 • Organizaciono ponašanje - rezultati ispita oktobar.docx
 • Poslovni informacioni sistemi - rezultati ispita oktobar.xls
 • Poslovni informacioni sistemi - rezultati ispita septembar.xls
 • Rezultati novembarskog roka iz Racunovodstva, Analize poslovanja i Upravljanja projektima.doc
 •  

   

  IV godina
 • Uvod u strategijski menadžment - zaključne ocene.xls
 • Makroekonomija-rezultati drugog kolokvijuma.doc
 • Medjunarodne poslovne finansije-rezultati ispita decembar.doc
 • Medjunarodne poslovne finansije-rezultati ispita NOVEMBAR.doc
 • Medjunarodne poslovne finansije-rezultati ispita oktobar 2.doc
 • Odnosi s javnošću - rezultati ispita oktobar.docx
 • Rezultati novembarskog roka iz Racunovodstva, Analize poslovanja i Upravljanja projektima.doc
 • Upravljanje projektima - rezultati ispita oktobar.docx • Master  Doktorske  MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH USTANOVA
  Rezultati kolokvijuma

   

  I godina - stari program
 • Makroekonomika-Rezultati II kolokvijuma.xls
 • Matematika - Rezultati I kolokvijuma.doc
 • Matematika - Rezultati I popravnog kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski jezik 1 - rezultati kolokvijuma.docx
 • Rezultati I kolokvijuma iz makroekonomike.xls
 • Sociologija - III kolokvijum.doc
 • Sociologija - rezultati II kolokvijuma.doc
 • Sociologija - studenti koji su ostvarili bodove.docx
 •  

  I godina - novi program
 • Makroekonomika-Rezultati II kolokvijuma.xls
 • Matematika - Rezultati I kolokvijuma.doc
 • Matematika - Rezultati I popravnog kolokvijuma.doc
 • Matematika - Rezultati II kolokvijuma.doc
 • Matematika - Rezultati II popravnog kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski jezik 1 - rezultati kolokvijuma.docx
 • Poslovni engleski jezik 1-popravni kolokvijum I.docx
 • Rezultati I kolokvijuma iz makroekonomike.xls
 • Sociologija - III kolokvijum.doc
 • Sociologija - Rezultati IV kolokvijuma.doc
 • Sociologija - rezultati II kolokvijuma.doc
 • Sociologija - studenti koji su ostvarili bodove.docx
 •  

   

  II godina - stari program
 • Međunarodni marketing-angazovanje studenata u toku semestra.xls
 •  

  II godina - novi program
 • Međunarodni marketing-angazovanje studenata u toku semestra.xls
 •  

   

  III godina
 • Berze i finansijska trzista - Rezultati drugog kolokvijuma.xlsx
 • Berze i finansijska tržišta - rezultati kolokvijuma.xlsx
 • Instrumenti platnog prometa - rezultati kolokvijuma novembar.doc
 • Logistika - rezultati I kolokvijuma.docx
 • Medjunarodni ekonomski odnosi-Rezultati I popravnog kolokvijuma.doc
 • Međunarodni ekonomski odnosi - rezultati I kolokvijuma.doc
 •  

   

  IV godina
 • Medjunarodne poslovne finansije - rezultati II kolokvijuma.doc
 • Međunarodne poslovne finansije - rezultati prvog kolokvijuma.doc
 • Odnosi s javnoscu - rezultati II kolokvijuma.xls
 • Odnosi s javnošću - rezultati II popravnog kolokvijuma.xls
 • Upravljanje istrazivanjem i razvojem - rezultati I popravnog kolokvijuma.xls
 • Upravljanje projektima sa principima investicija - Rezultati II kolokvijuma.docx
 • Upravljanje projektima sa principima investicija - Rezultati popravnog I kolokvijuma.docx
 •  

   

  Master