Rezultati ispita i kolokvijuma

Rezultati ispita

 

I godina - stari program
 • Ekonomija- rezultati aprilskog ispitnog roka.docx
 • Ekonomika poslovanja - jun2015.doc
 • Ekonomika poslovanja - rezultati ispita APRIL 2015..doc
 • Makroekonomika- rezultati aprilskog ispitnog roka.docx
 • Marketing - rezultati ispita iz junskog roka.xls
 • Marketing-Rezultati ispita Mart 2015..docx
 • Marketing-rezultati ispita APRIL 2015..doc
 • Matematika - Rezultati julskog ispitnog roka.doc
 • Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija-rezultati ispita JUN 2015.xls
 • Poslovni engleski 1-spisak studenata koji su polozili ispit u martovskom roku.doc
 • Poslovni engleski jezik 1 - Rezultati ispita u aprilskom roku.docx
 • Poslovni engleski jezik 1 - junski rok 2015.docx
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati avgustovskog ispitnog roka.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati julskog ispitnog roka.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati junskog ispitnog roka.doc
 •  

  I godina - novi program
 • Ekonomija- rezultati aprilskog ispitnog roka.docx
 • Ekonomika poslovanja - rezultati ispita APRIL 2015..doc
 • Makroekonomika- rezultati aprilskog ispitnog roka.docx
 • Marketing - konacni poeni ostvareni tokom semestra.xls
 • Marketing - rezultati ispita iz junskog roka.xls
 • Marketing-Rezultati ispita Mart 2015..docx
 • Marketing-rezultati ispita APRIL 2015..doc
 • Matematika - Rezultati julskog ispitnog roka.doc
 • Mikroekonomika i Ekonomika poslovanja - jun2015.doc
 • Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija-rezultati ispita JUN 2015.xls
 • Poslovni engleski 1-spisak studenata koji su polozili ispit u martovskom roku.doc
 • Poslovni engleski jezik 1 - Rezultati ispita u aprilskom roku.docx
 • Poslovni engleski jezik 1 - junski rok 2015.docx
 • Rezultati ispita iz Marketinga.docx
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati avgustovskog ispitnog roka.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati julskog ispitnog roka.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati junskog ispitnog roka.doc
 • januar.rar
 •  

   

  II godina - stari program
 • Medjunarodni marketing - rezultati ispita iz junskog ispitnog roka.doc
 • Međunarodni marketing - rezultati ispita Mart 2015.docx
 • Međunarodni marketing-rezultati ispita APRIL 2015..doc
 • Osnovi upravljanja ljudskim resursima-rezultati julskog roka 2014-15.docx
 • Osnovi upravljanja ljudskim resursima-rezultati junskog roka 2014-15.xlsx
 • Pocetni engleski jezik 2 - junski rok 2015..docx
 • Ponašanje potrošača - rezultati ispita - jul 2015.xls
 • Ponašanje potrošača - rezultati ispita - jun.xls
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u julskom roku.docx
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u junskom roku.docx
 • RAČUNOVODSTVO-Rezultati ispita-MART.docx
 • Racunovodstvo-rezultati ispita APRIL2015..docx
 • Računovodstvo-rezultati ispita JUL 2015.docx
 • Računovodstvo-rezultati ispita MAJ 2015..docx
 • Računovodstvo-rezultati ispita jun 2015.docx
 •  

  II godina - novi program
 • Medjunarodni marketing - rezultati ispita iz junskog ispitnog roka.doc
 • Međunarodni marketing - rezultati ispita Mart 2015.docx
 • Međunarodni marketing-rezultati ispita APRIL 2015..doc
 • Osnovi upravljanja ljudskim resursima-rezultati julskog roka 2014-15.docx
 • Osnovi upravljanja ljudskim resursima-rezultati junskog roka 2014-15.xlsx
 • Pocetni engleski jezik 2 - junski rok 2015..docx
 • Ponašanje potrošača - rezultati ispita - jul 2015.xls
 • Ponašanje potrošača - rezultati ispita - jun.xls
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u julskom roku.docx
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u junskom roku.docx
 • Računovodstvo-rezultati ispita JUL 2015.docx
 • Računovodstvo-rezultati ispita jun 2015.docx
 •  

   

  III godina
 • Organizaciono ponašanje - rezultati januar.doc
 • Analiza poslovanja-Rezultati ispita-JUN.docx
 • Analiza poslovanja-rezultati ispita JUL 2015.docx
 • MEÐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI-AVGUST-REZULTAT ISPITA.docx
 • MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI-JUL-REZULTAT ISPITA.docx
 • Medjunarodni ekonomski odnosi -rezultati junskog ispitnog roka.doc
 • Medjunarodni ekonomski odnosi-MARTOVSKI ROK-REZULTAT ISPITA.doc
 • Medjunarodni ekonomski odnosi-aprilski rok-rezultati.doc
 • Medjunarodno bankarstvo- junski ispitni rok.docx
 • Medjunarodno bankarstvo- rezultati aprilskog ispitnog roka.docx
 • Medjunarodno bankarstvo- rezultati ispita JUL.docx
 • Medjunarodno bankarstvo- rezultati ispita MAJ.docx
 • OPRS-rezultati ispita za januar 2015.xls
 • Organizaciono ponasanje - rezultati ispita april 2015.doc
 • Organizaciono ponasanje - rezultati ispita jun 2015.doc
 • Poslovni informacioni sistemi-rezultati ispita JUL 2015.xls
 • Poslovni informacioni sistemi-rezultati ispita JUN 2015.xls
 •  

   

  IV godina
 • Uvod u strategijski menadžment - zaključne ocene.xls
 • Interkulturni menadžment -Rezultati ispita JUN,2015.docx
 • Interkulturni menadžment-konacan broj bodova sa predispitnih obaveza.xlsx
 • Medjunarodne poslovne finansije- rezultati aprilskog ispitnog roka.docx
 • Medjunarodne poslovne finansije- rezultati ispita JUL.docx
 • Medjunarodne poslovne finansije- rezultati ispita MAJ.docx
 • Medjunarodne poslovne finansije-junski ispitni rok.docx
 • Osnovi elektronskog poslovanja-rezultati ispita JUN 2015.xls
 • Poslovne komunikacije i Osnovi poslovnih komunikacija-april 2015.doc
 • Socijalna odgovornost preduzeca – rezulatati ispita iz julskog ispitnog roka.doc
 • Upravljanje istrazivanjem i razvojem- – rezultati ispita iz majskog apsolventskog ispitnog roka.doc
 • Upravljanje istrazvanjem i razvojem - rezultati ispita u martovskom ispitnom roku.doc



 • Master
 • Međunarodne korporativne finansije-rezultati ispita JUN 2015.doc



 • Doktorske
 • Međunarodne korporativne finansije-rezultati ispita JUN 2015.doc



 • MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH USTANOVA




















  Rezultati kolokvijuma

   

  I godina - stari program
 • Makroekonomika- ukupni bodovi posle popravnih kolokvijuma.xls
 • Marketing - konacni poeni ostvareni tokom semestra.xls
 • Marketing - rezultati popravnog i V kolokvijuma.xls
 • Matematika - Spisak studenata sa osvojenim bodovima.doc
 • Mikroekonomika - konacni rezultati predispitnih obaveza.doc
 • Mikroekonomika - rezultati I kolokvijuma.doc
 • Mikroekonomika - rezultati II kolokvijuma.doc
 • Mikroekonomika - rezultati III kolokvijuma.doc
 • Mikroekonomika - rezultati IV kolokvijuma.doc
 • Mikroekonomika - rezultati V kolokvijuma.doc
 • Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija-II kolokvijum.xls
 • Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija-rezultati I kolokvijuma.xls
 • Poslovni engelski 1-rezultati II popravnog kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski 1 - rezultati III kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski 1-rezultati II kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski jezik 1 - rezultati kolokvijuma.docx
 • Poslovni engleski jezik 1-rezultati III popravnog kolokvijuma.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati I popravnog kolokvijuma.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati II kolokvijuma.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati II popravnog kolokvijuma.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati III kolokvijuma.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati III popravnog kolokvijuma.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati IV kolokvijuma.doc
 • Statistička analiza i verovatnoća - Rezultati I kolokvijuma.doc
 • Statistička analiza i verovatnoća - Rezultati IV popravnog kolokvijuma.doc
 •  

  I godina - novi program
 • Makroekonomika- ukupni bodovi posle popravnih kolokvijuma.xls
 • Marketing - konacni poeni ostvareni tokom semestra.xls
 • Marketing - rezultati popravnog i V kolokvijuma.xls
 • Matematika - Spisak studenata sa osvojenim bodovima.doc
 • Mikroekonomika - konacni rezultati predispitnih obaveza.doc
 • Mikroekonomika - rezultati I kolokvijuma.doc
 • Mikroekonomika - rezultati II kolokvijuma.doc
 • Mikroekonomika - rezultati III kolokvijuma.doc
 • Mikroekonomika - rezultati IV kolokvijuma.doc
 • Mikroekonomika - rezultati V kolokvijuma.doc
 • Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija-II kolokvijum.xls
 • Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija-rezultati I kolokvijuma.xls
 • Poslovni engelski 1-rezultati II popravnog kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski 1 - rezultati III kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski 1-rezultati II kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski jezik 1 - rezultati kolokvijuma.docx
 • Poslovni engleski jezik 1-popravni kolokvijum I.docx
 • Poslovni engleski jezik 1-rezultati III popravnog kolokvijuma.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati I popravnog kolokvijuma.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati II kolokvijuma.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati II popravnog kolokvijuma.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati III kolokvijuma.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati III popravnog kolokvijuma.doc
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati IV kolokvijuma.doc
 • Statistička analiza i verovatnoća - Rezultati I kolokvijuma.doc
 • Statistička analiza i verovatnoća - Rezultati IV popravnog kolokvijuma.doc
 •  

   

  II godina - stari program
 • Engelski jezik 2A-POČETNI-rezultati popravnog kolkvijuma.doc
 • Engleski jezik 2a-pocetni-rezultati I kolokvijuma.doc
 • Engleski jezik 2b (pocetni)-Rezultati prvog i drugog kolokvijuma (pocetni).doc
 • Menadzmenta operacija-Bodovi i predlog ocena.docx
 • Međunarodni marketing-angažovanje studenata u toku semestra.xls
 • Osnovi finansija - rezultati II kolokvijuma.xlsx
 • Osnovi finansija - rezultati III kolokvijuma.xlsx
 • Osnovi finansija-rezultati I kolokvijuma.xlsx
 • Osnovi upravljanja ljudskim resursima-rezultati III i popravnog kolokvijuma.xlsx
 • Osnovi upravljanja ljudskim resursima-rezultati III kolokvijuma.xlsx.xlsx
 • Osnovi upravljanja ljudskim resursima-rezultati IV kolokvijuma.docx
 • Ponasanje potrosaca - rezultati II kolokvijuma.xls
 • Ponasanje potrosaca - rezultati popravnih kolokvijuma i ostvareni poeni tokom semestra.xls
 • Ponašanje potrošača - rezultati III kolokvijuma i ostvareni poeni tokom semestra.xls
 • Ponašanje potrošača - rezultati popravnih kolokvijuma i ostvareni poeni tokom semestra.xls
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati popravnog I kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati drugog kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati popravnog drugog kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati popravnog treceg kolokvijuma.docx
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati prvog kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati treceg kolokvijuma.doc
 • RACUNOVODSTVO Rezultati kolokvijuma.xls
 •  

  II godina - novi program
 • Engelski jezik 2A-POČETNI-rezultati popravnog kolkvijuma.doc
 • Engleski jezik 2a-pocetni-rezultati I kolokvijuma.doc
 • Engleski jezik 2b (pocetni)-Rezultati prvog i drugog kolokvijuma (pocetni).doc
 • Menadzmenta operacija-Bodovi i predlog ocena.docx
 • Međunarodni marketing-angažovanje studenata u toku semestra.xls
 • Osnovi finansija - rezultati II kolokvijuma.xlsx
 • Osnovi finansija - rezultati III kolokvijuma.xlsx
 • Osnovi finansija-rezultati I kolokvijuma.xlsx
 • Osnovi upravljanja ljudskim resursima-rezultati III i popravnog kolokvijuma.xlsx
 • Osnovi upravljanja ljudskim resursima-rezultati III kolokvijuma.xlsx.xlsx
 • Osnovi upravljanja ljudskim resursima-rezultati IV kolokvijuma.docx
 • Ponasanje potrosaca - rezultati II kolokvijuma.xls
 • Ponašanje potrošača - rezultati III kolokvijuma i ostvareni poeni tokom semestra.xls
 • Ponašanje potrošača - rezultati popravnih kolokvijuma i ostvareni poeni tokom semestra.xls
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati popravnog I kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati drugog kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati popravnog drugog kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati popravnog treceg kolokvijuma.docx
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati prvog kolokvijuma.doc
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati treceg kolokvijuma.doc
 • Poslovno pravo-rezultati sa oba kolokvijuma.xls
 •  

   

  III godina
 • Berze i finansijska trzista - rezultati treceg kolokvijuma.xlsx
 • Berze i finansijska tržišta- Karton studenata.xls
 • Finansijski menadzment - rezultati treceg kolokvijuma.xlsx
 • Finansijski menadzment- rezultati kolokvijuma za zaposlene studente.xlsx
 • Finansijski menadzment-rezultati III kolokvijuma za zaposlene.xlsx
 • Finansijski menadžment - rezultati drugog kolokvijuma.xlsx
 • Instrumenti platnog prometa - rezultati kolokvijuma novembar.doc
 • Logistika - rezultati I kolokvijuma.docx
 • Logistika-Tabela za januar 2014_15.xlsx
 • Medjunarodni ekonomski odnosi-Rezultati 2. popravnog kolokvijuma.doc
 • Medjunarodni ekonomski odnosi-Rezultati 2 kolokvijuma.doc
 • Medjunarodni ekonomski odnosi-Rezultati I popravnog kolokvijuma.doc
 • Medjunarodno bankarstvo- rezultati I kolokvijuma.xlsx
 • Medjunarodno bankarstvo- rezultati II kolokvijuma.xlsx
 • Međunarodni ekonomski odnosi - rezultati I kolokvijuma.doc
 • Osnovi programiranja i racunarskih sistema-rezultati I kolokvijuma.xls
 • Osnovi programiranja i računarskih sistema-rezultati I i II kolokvijuma-2015.xls
 • Poslovni informacioni sistemi-rezultati II kolokvijuma.xls
 • Rezultati popravnih kolokvijuma iz Logistike odrzanih 13.3.2015..docx
 •  

   

  IV godina
 • Industrijski odnosi-Rezultati I kolokvijuma 2015.docx
 • Interkulturni menadžment- rezultati 3. kolokvijuma.docx
 • Interkulturni menadžment- rezultati II kolokvijuma.docx
 • Interkulturni menadžment- rezultati kolokvijuma.docx
 • Interkulturni menadžment-konacan broj bodova sa predispitnih obaveza.xlsx
 • Interkulturni menadžment-rezultati II popravnog kolokvijuma.docx
 • Odnosi s javnošću-rezultati III popravnog kolokvijuma.xls
 • Rezultati popravnog kolokvijuma iz Interkulturnog menadzmenta.docx
 • Upravljanje istrazivanjem i razvojem - rezultati I popravnog kolokvijuma.xls
 •  

   

  Master
 • Finan.trzista i instrumenti-rezultati kolokvijuma.docx
 • Menadzmenta ljudskih resursa-rezultati I kolokvijuma.docx