Rezultati ispita i kolokvijuma

Rezultati ispita

 

I godina - stari program
 • Ekonomija - rezultati ispita (održanog 28.8.2014. godine).docx
 • Ekonomika poslovanja - rezultati avgust 2014.doc
 • Marketing - rezultati avgustovski ispitni rok.xls
 • Spisak studenata koji su polozili Pocetni engleski 1 u avgustovskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su polozili poslovni engleski 1 u avgustovskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su položili Poslovni engleski 1 u septembarskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su položili Početni engleski 1 u septembarskom roku.docx
 • Usmeni deo ispita u septembarskom roku iz predmeta Poslovni engleski jezik 1.docx
 •  

  I godina - novi program
 • Ekonomija - rezultati ispita (održanog 28.8.2014. godine).docx
 • Ekonomika poslovanja - rezultati avgust 2014.doc
 • Marketing - rezultati avgustovski ispitni rok.xls
 • Spisak studenata koji su polozili Pocetni engleski 1 u avgustovskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su polozili poslovni engleski 1 u avgustovskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su položili Poslovni engleski 1 u septembarskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su položili Početni engleski 1 u septembarskom roku.docx
 • Usmeni deo ispita u septembarskom roku iz predmeta Poslovni engleski jezik 1.docx
 •  

   

  II godina - stari program
 • Medjunarodni marketing-rezultati avgustovski ispitni rok.xls
 • Ponšanje potrošača - rezultati ispita (avgust).xls
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u avgustovskom roku.doc
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u septembarskom roku.doc
 • Poslovno pravo - septembarski rok.xls
 • Računovodstvo - rezultati ispita avgust.doc
 • Spisak studenata koji su polozili Pocetni engleski 2 u avgustovskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su položili Početni engleski 2 u septembarskom roku.docx
 •  

  II godina - novi program
 • Medjunarodni marketing-rezultati avgustovski ispitni rok.xls
 • Ponšanje potrošača - rezultati ispita (avgust).xls
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u avgustovskom roku.doc
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u septembarskom roku.doc
 • Poslovno pravo - septembarski rok.xls
 • Računovodstvo - rezultati ispita avgust.doc
 • Spisak studenata koji su polozili Pocetni engleski 2 u avgustovskom roku.docx
 • Spisak studenata koji su položili Početni engleski 2 u septembarskom roku.docx
 •  

   

  III godina
 • Organizaciono ponašanje - rezultati januar.doc
 • Instrumenti platnog prometa - rezultati ispita avgust.doc
 • Međunarodni ekonomski odnosi - rezultati ispita - avgust.docx
 • Međunarodno bankarstvo - rezultati avgust.doc
 • Poslovni informacioni sistemi - rezultati ispita avgust.xls
 •  

   

  IV godina
 • Uvod u strategijski menadžment - zaključne ocene.xls
 • Međunarodne poslovne finansije - rezultati ispita avgust.doc
 • Odnosi s javnošću - rezultati ispita septembar.docx • Master  Doktorske  MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH USTANOVA
  Rezultati kolokvijuma

   

  I godina - stari program

   

  I godina - novi program

   

   

  II godina - stari program

   

  II godina - novi program

   

   

  III godina

   

   

  IV godina

   

   

  Master