Rezultati ispita i kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

 

I godina - stari program
 • Ekonomika poslovanja - rezultati popravnog (prvog) kolokvijuma.doc
 • Ekonomika poslovanja - rezultati I kolokvijuma.doc
 • Marketing - rezultati II kolokvijuma, br. indeksa F 251 i dalje.xls
 • Marketing - rezultati II popravnog kolokvijuma, br. indeksa F 001 - F 250.xls
 • Poslovni engleski jezik 1 - Rezultati trećeg kolokvijuma.doc
 • Početni engleski I -rezultati trećeg kolokvijuma.docx
 • Statistika - rezultati I kolokvijuma.doc
 • Statistika - rezultati I popravnog kolokvijuma.doc
 •  

  I godina - novi program
 • Ekonomika poslovanja - rezultati popravnog (prvog) kolokvijuma.doc
 • Ekonomika poslovanja - rezultati I kolokvijuma.doc
 • Marketing - rezultati II kolokvijuma, br. indeksa F 251 i dalje.xls
 • Marketing - rezultati II popravnog kolokvijuma, br. indeksa F 001 - F 250.xls
 • Poslovni engleski jezik 1 - Rezultati trećeg kolokvijuma.doc
 • Početni engleski I -rezultati trećeg kolokvijuma.docx
 • Statistika - rezultati I kolokvijuma.doc
 • Statistika - rezultati I popravnog kolokvijuma.doc
 •  

   

  II godina - stari program
 • Osnovi upravljanja ljudskim resursima - rezultati kolokvijuma.xls
 • Osnovi finansija - rezultati prvog kolokvijuma.xlsx
 • Ponašanje potrošača - rezultati I kolokvijuma.xls
 •  

  II godina - novi program
 • Osnovi upravljanja ljudskim resursima - rezultati kolokvijuma.xls
 • Osnovi finansija - rezultati prvog kolokvijuma.xlsx
 • Ponašanje potrošača - rezultati I kolokvijuma.xls
 •  

   

  III godina
 • Međunarodno bankarstvo - rezultati I kolokvijuma.doc
 •  

   

  IV godina
 • Osnovi e-poslovanja - rezultati I kolokvijuma.xlsx
 • Poslovna etika - rezultati I kolokvijuma.doc
 •  

   

  Master