Rezultati ispita i kolokvijuma

Rezultati ispita

 

I godina
 • Interkulturni menadžment- rezultati ispita NOVEMBAR 2015..docx
 • Marketing - konacni poeni ostvareni tokom semestra.xls
 • Marketing-rezultati ispita septembar 2.doc
 • Mikroekonomika i Ekonomika poslovanja - sept2 2015.doc
 • Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija- rezultati ispita SEPTEMBAR-2015.xls
 • Poslovni engleski jezik 1 - Rezultati ispita u oktobarskom roku.docx
 • Rezultati ispita iz Marketinga.docx
 • Statisticka analiza i verovatnoca - Rezultati oktobarskog ispitnog roka.doc
 • Statistika-Rezultati ispita-OKTOBAR DVA 2015..xls
 •  

   

  II godina
 • Medjunarodni marketing-rezultati ispita septembar 2.doc
 • Osnovi Upravljanja Ljudskim resursima - Rezultati u ispitnom roku - Septembar 2.docx
 • Ponašanje potrošača-rezultati ispita SEPTEMBAR 2.doc
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati ispita u oktobarskom roku.docx
 • Racunovodstvo Oktobarski apsolventski rok 2015. FPS.doc
 • Računovodstvo-rezultati ispita OKTOBAR 2015.doc
 • Statistika-Rezultati ispita-OKTOBAR DVA 2015..xls
 •  

   

  III godina
 • Organizaciono ponašanje - rezultati januar.doc
 • Analiza poslovanja Oktobarski apsolventski rok 2015..doc
 • Analiza poslovanja-rezultati ispita OKTOBAR 2015..doc
 • Instrumenti platnog prometa Novembarski apsolventski rok 2015..doc
 • Logistika- Rezultati popravnog kolokvijuma SEPTEMBAR 2015.doc
 • MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI-rezultati oktobar.doc
 • Medjunarodno bankarstvo- rezultati ispita OKTOBAR 2015.docx
 • Medjunarodno bankarstvo- rezultati oktobarskog ispitnog roka.docx
 • Međunarodno bankarstvo - rezultati oktobar 3.doc
 • Osnovi medjunarodnog poslovanja - septembar 2 rezultati.docx
 • Osnovi medunarodnog poslovanja-rezultati ispita OKTOBAR DVA 2015.xls
 • Osnovi međunarodnog poslovanja - rezultati - OKTOBAR 2015.docx
 • Osnovi tehnoloskog menadzmenta - rezultati ispita iz vanrednog roka.doc
 • Osnovi tehnološkog menadžmenta - rezultati ispita u septembar 2 ispitnom roku.docx
 • Poslovni informacioni sistemi -rezultati ispita OKTOBAR 2015.xls
 •  

   

  IV godina
 • Uvod u strategijski menadžment - zaključne ocene.xls
 • Interkulturni menadžment-konacan broj bodova sa predispitnih obaveza.xlsx
 • Interkulturni menadžment-rezultati ispita SEPTEMBAR DVA 2015.doc
 • Medjunarodne poslovne finansije- rezultati ispita SEPTEMBAR 2.docx
 • Medjunarodne poslovne finansije- rezultati oktobarskog ispitnog roka.docx
 • Međunarodne poslovne finansije -rezultati novembar.doc
 • Strategijski menadžment- rezultati ispita NOVEMBAR 2015..docx
 • Upravljanje istrazivanjem i razvojem- rezultati ispita iz oktobarskog apsolventskog roka.doc • Master  Doktorske  MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH USTANOVA
  Rezultati kolokvijuma

   

  I godina
 • Makroekonomija- rezultati 1. kolokvijuma.xlsx
 • Poslovna Matematika - Rezultati I kolokvijuma.doc
 • Poslovna Matematika - Rezultati I popravnnog kololokvijuma.doc
 • Poslovni engleski jezik 1 - Rezultati prvog kolokvijuma.docx
 • Poslovni engleski jezik 1 - Rezultati prvog popravnog kolokvijuma.docx
 • Sociologija - rezultati 1. popravnog kolokvijuma.docx
 • Sociologija - rezultati 2. kolokvijuma.docx
 • Sociologija - rezultati III kolokvijuma.docx
 • Sociologija-rezultati 1. kolokvijuma.docx
 •  

   

  II godina
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati prvog kolokvijuma.docx
 • Poslovni engleski jezik 2 - Rezultati prvog popravnog kolokvijuma.docx
 • Poslovno pravo - rezultati 1.kolokvijuma.xlsx
 •  

   

  III godina
 • Berze i finansijska tržišta - rezultati 1. kolokvijuma.xlsx
 • Logistika - Rezultati 1. kolokvijuma.doc
 • Logistika - rezultati 1. popravnog kolokvijuma.doc
 • MEDJUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI-rezultat prvog kolokvijuma.docx
 • MEDJUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI-rezultat POPRAVNOG I kolokvijuma.docx
 • Organizaciono ponasanje - REZULTATI I kolokvijuma i termin za drugi kol..docx
 •  

   

  IV godina
 • Međunarodne poslovne finansije - rezultati 1. kolokvijuma.xls
 • Međunarodne poslovne finansije - rezultati 1. popravnog kolokvijuma.xls
 • Odnosi s javnošću - rezultati I kolokvijuma.xls
 • Odnosi s javnošću - rezultati I popravnog kolokvijuma.xls
 • Osnovi matematičke ekonomije - Rezultati I kolokvijuma.doc
 • Poslovne komunikacije-Osnovi posl. komunikacija - Rezultati I kolokvijuma.docx
 • Upravljanje istraživanjem i razvojem - rezultati I popravnog kolokvijuma.xls
 • Upravljanje istraživanjem i razvojem - rezultati I kolokvijuma.xls
 • Upravljanje projektima i investicijama - rezultati 1. kolokvijuma.docx
 •  

   

  Master