Oglasne table

 

Fakultet za kulturu i medije

Sve godine

 • Obaveštenje o konačnim rezultatima izbora za Studentski parlament
 • Nagrađeni najbolјi studenti Fakulteta za kulturu i medije
 • Rezultati izbora za studentski parlament
 • DODELA INDEKSA BRUCOŠIMA
 • UPOZORENJE o očuvanju imovine
 • Prva godina

 • Završni ispit iz Istorije kulture i civilizacije
 • Sociologija kulture i umetnosti - literatura za usmeno izlaganje knjige 2013/2014
 • Komunikologija - predispitne obaveze i ispit 2014
 • Nagrađeni najbolјi studenti Fakulteta za kulturu i medije
 • Italijanski jezik 1 - informacije o bodovanju i usmenom ispitu
 • Španski jezik 1 - opis ispita (kolokvijuma)
 • Savremeni politički sistemi - podaci o predmetu
 • Psihologija stvaralaštva - sva potrebna obaveštenja
 • Psihologija stvaralaštva - skripte
 • Teorija umetnosti - podaci o predmetu
 • Druga godina

 • Teme za seminarske radove iz Medijske analitike
 • Stilistika i retorika – link sa informacijama o predmetu
 • Modeli kulturne politike: važno obaveštenje o predmetu
 • Istorija komuniciranja: važno obaveštenje o predmetu
 • Marketing i javnost - obaveštenje o rezultatima predispitnih obaveza i ispitu
 • Ispitna pitanja – Marketing u kulturi i medijima
 • Sociologija masovnih komunikacija - važno obaveštenje o predmetu
 • Sociologija masovnih komunikacija - spisak knjiga za usmeno izlaganje
 • Španski jezik 2 - udžbenik
 • Obaveštenje o izbornim predmetima
 • Uvod u menadžment medija - ispitna pitanja
 • Teorija medija – podaci o predmetu
 • Istorija srpske kulture - spisak tema
 • Uvod u menadžment medija - teme za seminarski
 • Treća godina

 • Oglašavanje u medijima - osnovne informacije o predmetu
 • Menadžment u izdavačkoj delatnosti - prezentacije sa predavanja
 • Teorije javnog mnenja - važno obaveštenje o predmetu 2013/14
 • Menadžment - prezentacije sa predavanja
 • Teorije javnog mnenja - obaveštenje o seminarskom
 • Književnost i novinarstvo – obaveštenje o predispitnim obavezama
 • Oglašavanje u medijima - osnovne informacije o predmetu 2012-2013
 • Ekonomika i organizacija poslovanja - skraćeni program
 • Četvrta godina

 • Teorije modernosti - ispitna pitanja za ocene 6 i 7 (od aprilskog roka na dalje)
 • Teorije modernosti - ispitna pitanja za ocene 8-10 (od aprilskog roka na dalje)
 • Korporativni identitet - slajdovi sa predavanja
 • Interkulturni menadžment - uputstvo za pisanje seminarskog rada
 • Odnosi s javnošću - osnovne informacije o predmetu
 • Teorije modernosti - obaveštenje o seminarskom radu
 • Teorije modernosti - važno obaveštenje o predmetu
 • Etika javnog komuniciranja - Raspored polaganja kolokvijuma i popravnih kolokvijuma
 • Upravljanje istraživanjem i razvojem - izbor teme i odbrana radova za septembar 2 ispitni rok
 • Odnosi s javnošću - osnovne informacije o predmetu 2012-2013
 • Menadžment elektronskih medija - teme za seminarski rad
 • Master

 • SPISAK PREDLOŽENIH TEMA ZA ZAVRŠNE RADOVE NA DIPLOMSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA – MASTER
 • Obaveštenje o odbrani master rada Mila Manić
 • Prijava ispita za septembarski II ispitni rok
 • Obaveštenje o odbrani zavrsnog master rada Milica Savić
 • Komunikacione strategije i Medijski sistem Srbije - obaveštenje o seminarskim radovima i ispitu u septembru
 • Obaveštenje o odbrani master rada Jugoslava Smiljkovića
 • Obaveštenje o odbrani master rada Milice Davidović
 • Obaveštenje o odbrani master rada Milene Baćine
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Milice Davidović
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Milice Savić
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Jugoslava Smiljkovića
 • Obaveštenje o odbrani master rada Marine Palalić
 • Obaveštenje o odbrani master rada Bojane Cvejić Semi Šimonji
 • Obaveštenje o odbrani master rada Bojane Asić
 • Obaveštenje o odbrani master rada Jelene Matić
 • Medijski sistem Srbije i Komunikacione strategije - seminarski radovi
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Cvejić Bojane
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Dunjić Nevene
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Knezević Danice
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Ašić Bojane
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Baćina Milene
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Matić Jelene
 • Obaveštenje o odbrani master rada Mirjane Šandić
 • Obaveštenje o odbrani master rada Deane Đukić
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Mirjane Sandić
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Marine Palalić
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Deane Đukuć
 • Obaveštenje o odbrani master rada Marije Orlović
 • Obaveštenje o odbrani master rada Olivere Gagić
 • Obaveštenje o odbrani master rada Sanje Stojanić
 • Obaveštenje o odbrani master rada Jovane Mladenović
 • Prijava ispita za master i specijalističke studije
 • Obaveštenje studentima master programa FKM
 • Dinamika plaćanja školarine
 • Način prijavljivanja ispita
 • Doktorske

 • Prijava ispita za septembarski II ispitni rok
 • NOVO PRAVO ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA
 • Semiologija - podaci o predmetu
 • Odnosi s javnošću - teme za seminarski
 •    Univerzitet

 • OKTOBARSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • UPIS STUDENATA NA VIŠE GODINE STUDIJA
 • SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izrađenih 29.8.2014. godine
 • Spisak izrađenih ID kartica
 • Važno obaveštenje za studente
 • Stipendije za najbolje studente
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izrađenih 23.7.2014. godine
 • KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR
 • OTVOREN FOTO KONKURS PLAVO ZELENI SVET 2014
 • AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Prijava ispita za septembarski ispitni rok master, doktorske i specijalističke studije
 • Fakultet za kompjuterske nauke: Informatika i Matematika - testiranje budućih studenata
 • Obaveštenje o studentskoj kartici
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izradjenih 8.7.2014. godine
 • POSEBNA POGODNOST ZA STUDENTE VIŠIH GODINA
 • PRIJAVA ISPITA za JULSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Obaveštenje za studente Španskog jezika
 • Skup svih zaposlenih na Megatrend univerzitetu
 • Skup studenata Megatrend univerziteta
 • OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEGATREND UNIVERZITETA
 • Promocija romana brazilske književnice Adriane Lizboa „Kao gavran crno“
 • Preuzimanje ECDL sertifakata izrađenih 10.6.2014. godine
 • Savremeni način poslovanja u Kini
 • Dragana Mićalović pobedila na takmičenju u besedništvu
 • Preuzimanje ECDL sertifakata izrađenih 27.5.2014. godine
 • Peto takmičenje u besedništvu Megatrend univerziteta
 • Važno obaveštenje - produženje prijave za ECDL sertifikate do 13.6.2014.
 • JUNSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Praksa u domaćoj kompaniji kao pasoš za internacionalno iskustvo!
 • MEGATREND UNIVERZITET ORGANIZUJE LETNJU ŠKOLU POD NAZIVOM “Megatrend International Summer School 2014“
 • Besedništvo na Megatrend univerzitetu
 • OBAVEŠTENJE O NADOKNADI PREDAVANJA I ISPITA U MAJSKOM APSOLVENTSKOM ISPITNOM ROKU
 • BESPLATNO POLAGANJE BLOOMBERG APTITUDE TESTA NA MEGATREND UNIVERZITETU!
 • VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE!
 • POMOZIMO UGROŽENIMA!
 • Dragoljub Janković student prorektor
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izrađenih 14.5.2014. godine
 • Prihvati izazov, edukuj svet!
 • Red Bull Doodle art na Megatrendu 4. juna od 10 do 14 časova
 • PRIJAVA ISPITA ZA MAJSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Pažljivo prilagođen način studiranja za zaposlene
 • Preuzimanje ECDL sertifkata izrađenih 24.4.2014. godine
 • Kineski centar pri Megatrend univerzitetu organizuje kurs pod nazivom "Savremeni način poslovanja u Kini"
 • OBAVEŠTENJE O PRAVU NA NAKNADNO POLAGANJE ISPITA
 • Konkurs za praksu na Megatrend univerzitetu
 • ECDL SERTIFIKATI ZA STUDENTE MEGATREND UNIVERZITETA
 • AIESEC - timski rad u internacionalnom okruzenju
 • MEGAKARIJERA POZIVA STUDENTE NA BESPLATNO POLAGANJE BLOOMBERG APTITUDE TESTA!
 • OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU STATUSA AKTIVNOG STUDENTA ranije « APSOLVENTSKOG STAŽA »
 • Novi kurs poslovnog kineskog jezika
 • Megatrend univerzitet raspisuje konkurs za BESPLATNO studiranje u NR Kini
 • OBAVEŠTENјE O PRESTANKU KORIŠĆENјA PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA (obrazac br. PI VO)
 • ZVANIČNO APSOLVENTSKO VEČE STUDENATA MEGATREND UNIVERZITETA
 • Novi kurs poslovnog kineskog jezika
 • NOVI KURS KINESKOG JEZIKA
 • SLIKANJE ZA ID KARTICE I PREUZIMANJE KARTICA (FPS,FKM,FKN,FME,FUD, Pravo, Strukovne)
 • UPIS LETNјEG SEMESTRA za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • NAGRAĐENI NAJBOLJI STUDENTI MEGATREND UNIVERZITETA
 • Prijava studenata na MSL portal
 • Važno obaveštenje za studente
 • NAJBOLJI STUDENTI U ŠKOLSKOJ 2012/2013 GODINI
 • Novo pravo i pogodnost za studente
 • Megatrend Skydrive Live@Edu servis – prelazak na Office365 i promena parametara
 • Učite kineski jezik na Megatrend univerzitetu!
 • POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE MEĐUNARODNIH IT SERTIFIKATA NA MEGATRENDU
 • RADNO VREME STUDENTSKE SLUŽBE
 • Live@Edu podaci za logovanje i naknadna prijava
 • Frenklin master studije na Megatrend univerzitetu
 • Stipendije za studente Megatrend univerziteta
 • Praksa u najvećim firmama i državnim institucijama u Srbiji
 • Osnovan je Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Megatrend univerziteta
 • ŽIRO RAČUNI ZA UPLATU ISPITA I ŠKOLARINA
 • PRISTUP ISPITU - VAŽNO OBAVEŠTENJE
 • Pristup univerzitetskoj zgradi dozvoljen samo uz indeks
 • Usluge univerzitetskih biblioteka
 • Uverenja, duplikat indeksa itd. - Šta je sve potrebno.