Oglasne table

 

Fakultet za kulturu i medije

Sve godine

 • Osnovi menadzmenta-rezultati kolokvijuma 17.12.2014.
 • Osnovi menadžmenta - rezultati kolokvijuma
 • KONAČNI IZVESTAJ O DODELI STIPENDIJA
 • IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA DODELU STIPENDIJA
 • INAUGURACIJA NOVOG PREDSEDNIKA MEGATREND UNIVERZITETA PROF.DR DOMINIKA SALVATOREA
 • SVEČANI PRIJEM BRUCOŠA
 • UPOZORENJE o očuvanju imovine
 • Predavanje akademika Ivana Jevtića na Fakultetu za kulturu i medije
 • Prva godina

 • Osnovi menadžmenta - plan rada 2014/15
 • Španski jezik 1/ II kolokvijum i popravni kolokvijum
 • Otkazivanje časova iz Španskog jezika
 • Savremeni politicki sistemi - raspored polaganja kolokvijuma - 20. decembar 2014.
 • Španski jezik 1 - važno obaveštenje
 • Savremeni politički sistemi - raspored vežbi po grupama
 • Osnovi menadžmenta - način polaganja ispita 2014/15
 • Španski jezik - termin predavanja
 • Završni ispit iz Istorije kulture i civilizacije
 • Nagrađeni najbolјi studenti Fakulteta za kulturu i medije
 • Italijanski jezik 1 - informacije o bodovanju i usmenom ispitu
 • Španski jezik 1 - opis ispita (kolokvijuma)
 • Savremeni politički sistemi - podaci o predmetu
 • Psihologija stvaralaštva - sva potrebna obaveštenja
 • Teorija umetnosti - podaci o predmetu
 • Druga godina

 • Teorija medija- IV kolokvijum
 • Uvod u menadzment medija, II kolokvijum
 • Sociologija masovnih komunikacija-obaveštenje o kolokvijumu
 • Francuski jezik 2 - kolokvijum 2
 • Pomeranje konsultacija za predmet Novinarstvo u štampi za četvrtak, 18. decembar
 • Marketing u kulturi i medijima - promena termina vežbi
 • Marketing u kulturi i medijima - termin za II kolokvijum
 • Marketing i javnost - obaveštenje o trećem kolokvijumu
 • Sociologija masovnih komunikacija - obavestenje za studente koji zele ocenu 9 ili 10
 • Sociologija masovnih komunikacija - važno obaveštenje o predmetu 2014/15
 • Sociologija masovnih komunikacija - spisak knjiga za usmeno izlaganje
 • Teorija medija - podaci o predmetu
 • Teme za seminarske radove iz Medijske analitike
 • Stilistika i retorika – link sa informacijama o predmetu
 • Modeli kulturne politike: važno obaveštenje o predmetu
 • Istorija komuniciranja: važno obaveštenje o predmetu
 • Ispitna pitanja – Marketing u kulturi i medijima
 • Španski jezik 2 - udžbenik
 • Obaveštenje o izbornim predmetima
 • Uvod u menadžment medija - ispitna pitanja
 • Istorija srpske kulture - spisak tema
 • Uvod u menadžment medija - teme za seminarski
 • Treća godina

 • Pravo intelektualne svojine II kolokvijum
 • Kolektivna poseta izdavačkom preduzeću „Kreativni centar“ za studente smera Menadžment u kulturi i medijima
 • Noć reklamoždera za studente Novinarstva
 • Radio i TV novinarstvo II kolokvijum
 • Kolokvijum iz Poslovne korespondencije
 • Menadžment u likovnoj i muzičkoj umetnosti-Važno obaveštenje
 • Teorija javnog mnjenja-obaveštenje o kolokvijumu
 • Drugi kolokvijum iz Menadžmenta u izdavačkoj delatnosti
 • Rezultati kolokvijuma - Menadžment u muzičkoj i likovnoj delatnosti
 • Pravo intelektualne svojine - Termini kolokvijuma
 • Teorije javnog mnenja - obaveštenje o konsultacijama
 • Obaveštenje o kolokvijumima iz Menadžmenta u izdavačkoj delatnosti
 • Važno obaveštenje o praksi iz predmeta Radio i TV novinarstvo
 • Teorije javnog mnenja - važno obavestenje o predmetu
 • Teorije javnog mnenja - obaveštenje za studente koji žele ocenu 9 ili 10, i stipendiste
 • ZVANIČNA LISTA STUDENATA POLAZNIKA KURSA VEŠTINE JAVNOG NASTUPA
 • Teorije javnog mnenja - obavestenje o prezentaciji i seminarskom radu
 • Obaveštenje o obaveznoj praksi iz predmeta RTV novinarstvo
 • Menažment u likovnoj i muzičkoj delatnosti - plan rada za polaganje preko kolokvijuma
 • Oglašavanje u medijima - osnovne informacije o predmetu
 • Književnost i novinarstvo – obaveštenje o predispitnim obavezama
 • Ekonomika i organizacija poslovanja - skraćeni program
 • Četvrta godina

 • Poslovno komuniciranje-obaveštenje o II kolokvijumu
 • Raspored polaganja kolokvijuma iz predmeta Uvod u vizuelnu kulturu :
 • Menadžment el. medija, studijska poseta Medijskom javnom servisu Srbije
 • Teorija modernosti-obaveštenje o kolokvijumu
 • Interkulturni menadžement-način polaganja ispita
 • MENADŽMENT ELEKTRONSKIH MEDIJA II kolokvijum
 • VAŽNO OBAVEŠTENJE o nadoknadi nastave za studente FKM koji slušaju Etiku javnog komuniciranja
 • ZVANIČNA LISTA STUDENATA POLAZNIKA KURSA VEŠTINE JAVNOG NASTUPA
 • Teorije modernosti - obaveštenje za studente koji žele ocenu 9 ili 10, i stipendiste
 • Teorije modernosti - obaveštenje o prezentaciji i seminarskom radu
 • Teorije modernosti - važno obaveštenje o predmetu
 • Etika javnog komuniciranja - plan rada za 2014-2015
 • Teorije modernosti - ispitna pitanja za ocene 6 i 7 (od aprilskog roka na dalje)
 • Teorije modernosti - ispitna pitanja za ocene 8-10 (od aprilskog roka na dalje)
 • Korporativni identitet - slajdovi sa predavanja
 • Interkulturni menadžment - uputstvo za pisanje seminarskog rada
 • Odnosi s javnošću - osnovne informacije o predmetu
 • Menadžment elektronskih medija - teme za seminarski rad
 • Master

 • Obaveštenje o odbrani master rada Gordane Valčić
 • Obaveštenje o odbrani master rada Jelene Vujović
 • Obaveštenje o odbrani master rada Nevene Dunjić
 • Obaveštenje o odbrani master rada Gorana Milisavljevića
 • Obaveštenje o odbrani master rada Sandre Bakić Topalović
 • Metodologija naučnog istraživanja - termin predavanja
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Sandre Bakić
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Gorana Milisavljevića
 • Obavštenje o odbrani master rada Vesne Lalović
 • Obaveštenje o uvidu u javnost Vesne Lalović
 • SPISAK PREDLOŽENIH TEMA ZA ZAVRŠNE RADOVE NA DIPLOMSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA – MASTER
 • Obaveštenje o odbrani master rada Mila Manić
 • Obaveštenje o odbrani zavrsnog master rada Milica Savić
 • Komunikacione strategije i Medijski sistem Srbije - obaveštenje o seminarskim radovima i ispitu u septembru
 • Obaveštenje o odbrani master rada Jugoslava Smiljkovića
 • Prijava ispita za master i specijalističke studije
 • Obaveštenje studentima master programa FKM
 • Dinamika plaćanja školarine
 • Način prijavljivanja ispita
 • Doktorske

 • NOVO PRAVO ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA
 • Semiologija - podaci o predmetu
 • Upravljanje odnosima s javnošću - teme za seminarski
 •    Univerzitet

 • Komemoracija u čast prof. dr Branislava Pelevića
 • Spisak izrađenih ID kartica 15.12.2014.
 • OBAVEŠTENjE O NADOKNADI PREDAVANjA za 31.12.2014. godine
 • Kurs persijskog jezika-raspored grupa
 • JANUARSKI ISPITNI ROK
 • JANUARSKI APSLOVENTSKI ISPITNI ROK
 • Akcija davanja krvi
 • DECEMBARSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK
 • Novi kurs kineskog jezika
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izrađenih 18.11.2014. godine
 • Besplatan kurs persijskog jezika
 • Erasmus Mundus stipendije za studente
 • NERADNI DANI – državni praznik
 • NOVEMBARSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2014/15. godini
 • Otvorena vrata rektora
 • Zvanična brucošijada Megatrend univerziteta
 • OBAVEŠTENJE O NADOKNADI PREDAVANJA
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izrađenih 20.10.2014. godine
 • Centar za obezbeđenje kvaliteta Megatrend univerziteta poziva studente treće i četvrte godine da se prijave na Konkurs za praksu
 • OKTOBARSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • NOVO: Važno obaveštenje za 16. oktobar 2014. godine
 • Internacionalne doktorske studije u Italiji
 • OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU STATUSA AKTIVNOG STUDENTA ranije « APSOLVENTSKOG STAŽA »
 • Obaveštenje o ID karticama za brucoše
 • Novi tečaj kineskog jezika u Kineskom centru – oktobar 2014.
 • Obaveštenje o krajnjem roku studiranja za studente koji su se upisali do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju
 • OBAVEŠTENJE O KRAJNJEM ROKU PRIJAVE ZAVRŠNOG RADA BEZ OBAVEZE UPISA APSOLVENTSKOG STAŽA
 • KONKURS za dodelu studentskih stipendija za školsku 2014/15
 • Novi tečaj kineskog jezika - oktobar 2014.
 • OKTOBARSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • UPIS STUDENATA NA VIŠE GODINE STUDIJA
 • SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izrađenih 29.8.2014. godine
 • Spisak izrađenih ID kartica
 • Važno obaveštenje za studente
 • Stipendije za najbolje studente
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izrađenih 23.7.2014. godine
 • KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR
 • OTVOREN FOTO KONKURS PLAVO ZELENI SVET 2014
 • AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Prijava ispita za septembarski ispitni rok master, doktorske i specijalističke studije
 • Fakultet za kompjuterske nauke: Informatika i Matematika - testiranje budućih studenata
 • Obaveštenje o studentskoj kartici
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izradjenih 8.7.2014. godine
 • POSEBNA POGODNOST ZA STUDENTE VIŠIH GODINA
 • PRIJAVA ISPITA za JULSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Obaveštenje za studente Španskog jezika
 • Skup svih zaposlenih na Megatrend univerzitetu
 • Skup studenata Megatrend univerziteta
 • OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEGATREND UNIVERZITETA
 • Promocija romana brazilske književnice Adriane Lizboa „Kao gavran crno“
 • Preuzimanje ECDL sertifakata izrađenih 10.6.2014. godine
 • Savremeni način poslovanja u Kini
 • Dragana Mićalović pobedila na takmičenju u besedništvu
 • Preuzimanje ECDL sertifakata izrađenih 27.5.2014. godine
 • Peto takmičenje u besedništvu Megatrend univerziteta
 • Važno obaveštenje - produženje prijave za ECDL sertifikate do 13.6.2014.
 • JUNSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Praksa u domaćoj kompaniji kao pasoš za internacionalno iskustvo!
 • MEGATREND UNIVERZITET ORGANIZUJE LETNJU ŠKOLU POD NAZIVOM “Megatrend International Summer School 2014“
 • Besedništvo na Megatrend univerzitetu
 • OBAVEŠTENJE O NADOKNADI PREDAVANJA I ISPITA U MAJSKOM APSOLVENTSKOM ISPITNOM ROKU
 • BESPLATNO POLAGANJE BLOOMBERG APTITUDE TESTA NA MEGATREND UNIVERZITETU!
 • VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE!
 • POMOZIMO UGROŽENIMA!
 • Dragoljub Janković student prorektor
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izrađenih 14.5.2014. godine
 • Prihvati izazov, edukuj svet!
 • Red Bull Doodle art na Megatrendu 4. juna od 10 do 14 časova
 • PRIJAVA ISPITA ZA MAJSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Pažljivo prilagođen način studiranja za zaposlene
 • Preuzimanje ECDL sertifkata izrađenih 24.4.2014. godine
 • Kineski centar pri Megatrend univerzitetu organizuje kurs pod nazivom "Savremeni način poslovanja u Kini"
 • OBAVEŠTENJE O PRAVU NA NAKNADNO POLAGANJE ISPITA
 • Konkurs za praksu na Megatrend univerzitetu
 • ECDL SERTIFIKATI ZA STUDENTE MEGATREND UNIVERZITETA
 • AIESEC - timski rad u internacionalnom okruzenju
 • MEGAKARIJERA POZIVA STUDENTE NA BESPLATNO POLAGANJE BLOOMBERG APTITUDE TESTA!
 • OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU STATUSA AKTIVNOG STUDENTA ranije « APSOLVENTSKOG STAŽA »
 • Novi kurs poslovnog kineskog jezika
 • Megatrend univerzitet raspisuje konkurs za BESPLATNO studiranje u NR Kini
 • OBAVEŠTENјE O PRESTANKU KORIŠĆENјA PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA (obrazac br. PI VO)
 • ZVANIČNO APSOLVENTSKO VEČE STUDENATA MEGATREND UNIVERZITETA
 • Novi kurs poslovnog kineskog jezika
 • NOVI KURS KINESKOG JEZIKA
 • SLIKANJE ZA ID KARTICE I PREUZIMANJE KARTICA (FPS,FKM,FKN,FME,FUD, Pravo, Strukovne)
 • UPIS LETNјEG SEMESTRA za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • NAGRAĐENI NAJBOLJI STUDENTI MEGATREND UNIVERZITETA
 • Prijava studenata na MSL portal
 • Važno obaveštenje za studente
 • NAJBOLJI STUDENTI U ŠKOLSKOJ 2012/2013 GODINI
 • Novo pravo i pogodnost za studente
 • Megatrend Skydrive Live@Edu servis – prelazak na Office365 i promena parametara
 • Učite kineski jezik na Megatrend univerzitetu!
 • POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE MEĐUNARODNIH IT SERTIFIKATA NA MEGATRENDU
 • RADNO VREME STUDENTSKE SLUŽBE
 • Live@Edu podaci za logovanje i naknadna prijava
 • Frenklin master studije na Megatrend univerzitetu
 • Stipendije za studente Megatrend univerziteta
 • Praksa u najvećim firmama i državnim institucijama u Srbiji
 • Osnovan je Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Megatrend univerziteta
 • ŽIRO RAČUNI ZA UPLATU ISPITA I ŠKOLARINA
 • PRISTUP ISPITU - VAŽNO OBAVEŠTENJE
 • Pristup univerzitetskoj zgradi dozvoljen samo uz indeks
 • Usluge univerzitetskih biblioteka
 • Uverenja, duplikat indeksa itd. - Šta je sve potrebno.