Oglasne table

 

Fakultet za kulturu i medije

Sve godine

 • Odlaganje konsultacija kod doc.dr Maje Radonić
 • Predavanje Tanje Anđelković "Novo doba radija"
 • VAŽNO OBAVEŠTENJE
  Gostovanje argentinskog književnika Karlosa Danijela Aleta
 • TOSKA - OPERA 4.12.2015. NOVO VAŽNO OBAVEŠTENJE
 • TERMIN KONSULTACIJA Doc.dr Snežana Berić ZA 1.12.2015. od 15-19h.
 • SVEČANA DODELA DIPLOMA ZA STUDENTE FAKULTETA ZA KULTURU I MEDIJE
 • Poseti naših studenata Štampariji Politika a.d.
 • Odlaganje konsultacija kod prof. dr Dragane Jovanović
 • Fotografisanje za studentske ID kartice - (za one koji nemaju ID karticu) - Važno obaveštenje za SVE studente
 • Španski jezik- Promena termina konsultacija
 • SISTEMATSKI PREGLED
 • SPISAK ID KARTICA ODŠTAMPANIH 13.5.2015. I VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI NEMAJU KARTICE
 • Rezultati izbora za studentski parlament 2015 - konačna lista
 • Izbori za studentski parlament
 • OBAVEŠTENjE O PONOVLJENIM IZBORIMA ZA STUDENTSKI PARLAMENT
 • OBAVEŠTENjE O IZBORIMA ZA STUDENTSKI PARLAMENT
 • UPOZORENJE o očuvanju imovine
 • Prva godina

 • TOSKA - OPERA 4.12.2015. NOVO VAŽNO OBAVEŠTENJE
 • Odložene konsultacije i konsultativna nastava kod prof. dr Vladana Prvulovića
 • Savremeni politički sistemi - obaveštenje o rasporedu i satnici kolokvijuma u školskoj 2015/2016 godini
 • KOLOKVIJUM IZ ENGLESKOG JEZIKA 1
 • OSNOVI MENADŽMENTA-OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU
 • Novi termini fotografisanja za ID kartice za Fakultet za poslovne studije i Fakultet za kulturu i medije
 • Osnovi menadžmenta-način polaganja ispita
 • OSNOVI MENADŽMENTA -PLAN RADA I NAČIN POLAGANJA ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA 2015/2016. ...
 • Spanski jezik- vazno obavestenje
 • Komunikologija - obaveštenje o predispitnim obavezama i ispitu
 • Sociologija kulture i umetnosti - predispitni rezultati + obaveštenje o ispitu
 • Sociologija kulture i umetnosti - literatura za usmeno izlaganje knjige
 • Sociologija kulture i umetnosti - važno obaveštenje o predmetu 2014-15
 • Završni ispit iz Istorije kulture i civilizacije
 • Nagrađeni najbolјi studenti Fakulteta za kulturu i medije
 • Španski jezik 1 - opis ispita (kolokvijuma)
 • Savremeni politički sistemi - podaci o predmetu
 • Psihologija stvaralaštva - sva potrebna obaveštenja
 • Teorija umetnosti - podaci o predmetu
 • Druga godina

 • Obaveštenje za studente II godine koji slušaju italijanski jezik:
 • Sociologija masovnih komunikacija - odlaganje predavanja u petak 27. novembra
 • Poseti naših studenata Štampariji Politika a.d.
 • Sociologija masovnih komunikacija - 1. kolokvijum za zaposlene
 • Sociologija masovnih komunikacija - 1. kolokvijum
 • Francuski jezik 2 - termin i gradivo za 1.kolokvijum
 • Marketing i javnost - Obaveštenje o prvom kolokvijum
 • Teorija medija. Drugi kolokvijum
 • Španski jezik 2 - kolokvijum 1
 • Uvod u menadžment medija - Studijska poseta Štampariji Politike a.d. PROMENA TERMINA!
 • ​Novinarstvo u​ štampi - obaveštenje o terminu prvog kolokvijuma
 • Teorija medija. Tekstovi za drugi kolokvijum
 • Uvod u menadžment medija - I kolokvijum
 • Marketing u kulturi i medijima - termin prvog kolokvijuma
 • Sociologija masovnih komunikacija - odlaganje vežbi u petak 23. oktobra
 • Odlaganje vežbi iz Marketinga u kulturi i medijima:
 • Francuski 2 - promena termina predavanja i vežbi
 • Sociologija masovnih komunikacija - važno obaveštenje o predmetu 2015-16
 • Sociologija masovnih komunikacija - obaveštenje za studente koji žele ocenu 9 ili 10
 • Sociologija masovnih komunikacija - obaveštenje o prezentaciji i usmenom izlaganju knjige
 • Spanski jezik- vazno obavestenje
 • Antropologija-Sistem bodovanja i ocenjivanja 2014/15 g.
 • Španski jezik-konsultacije u letnjem semestru
 • Teorija medija - podaci o predmetu
 • Stilistika i retorika – link sa informacijama o predmetu
 • Modeli kulturne politike: važno obaveštenje o predmetu
 • Istorija komuniciranja: važno obaveštenje o predmetu
 • Ispitna pitanja – Marketing u kulturi i medijima
 • Španski jezik 2 - udžbenik
 • Obaveštenje o izbornim predmetima
 • Uvod u menadžment medija - ispitna pitanja
 • Istorija srpske kulture - spisak tema
 • Uvod u menadžment medija - teme za seminarski
 • Treća godina

 • Teorija žanrova - obaveštenje o terminu kolokvijuma i radnoj suboti
 • Radio i TV novinarstvo - predavanje "Novo doba radija" i obaveštenje o predavanjima i vežbama
 • TOSKA - OPERA 4.12.2015. NOVO VAŽNO OBAVEŠTENJE
 • FINANSIJSKI MENADŽMENT U KULTURI I MEDIJIMA-Kolokvijum
 • Menadžment u likovnoj i muzičkoj delatnosti - Važno obaveštenje
 • Kulturni identitet - VAŽNO obaveštenje
 • Teorije javnog mnenja - 1. kolokvijum za zaposlene
 • Teorije javnog mnenja - 1. kolokvijum
 • Obaveštenje o kolokvijumima iz Menadžmenta u izdavačkoj delatnosti
 • Dodatni termini kolokvijuma za zaposlene studente
 • MENADŽMENT U LIKOVNOJ I MUZIČKOJ DELATNOSTI-IIIg. PLAN RADA I POLAGANJE ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA 2015/2016;
 • MENADŽMENT U LIKOVNOJ I MUZIČKOJ DELATNOSTI-OBAVEZNE VEŽBE
 • Teorija žanrova - prezentacije sa predavanja OBAVEŠTENJE
 • Teorija žanrova - upis ocena u ispitnom roku OKTOBAR 2 i ranijim rokovima
 • Pravo intelektualne svojine-važno obaveštenje
 • Teorija žanrova - organizovana poseta Sajmu knjiga ​umesto predavanja​ i vežbi​ predviđenih za petak, 30. oktobar
 • Kolokvijum iz predmeta Kulturni identitet
 • Teorije javnog mnenja - upis ocena za oktobarski rok
 • Teorije javnog mnenja - obaveštenje o prezentaciji i seminarskom radu
 • Teorije javnog mnenja - obaveštenje za studente koji zele ocenu 9 ili 10, i stipendiste(izmenjeno)
 • Teorije javnog mnenja - važno obaveštenje o predmetu(izmenjeno)
 • Spanski jezik- vazno obavestenje
 • Poslovna informatika-važno obaveštenje
 • Uslov izlaska na ispit za Književnost i novinarstvo
 • Teorije javnog mnenja - način polaganja ispita od aprilskog roka na dalje
 • MENADŽMENT U LIKOVNOJ I MUZIČKOJ UMENTOSTI(MULIMU)-Način polaganja ispita
 • Pravo intelektualne svojine - obaveštenje o ispitu
 • Oglašavanje u medijima - osnovne informacije o predmetu
 • Ekonomika i organizacija poslovanja - skraćeni program
 • Četvrta godina

 • Teorije modernosti - obaveštenje o prezentaciji i seminarskom radu
 • RASPORED POLAGANjA KOLOKVIJUMA IZ ETIKE JAVNOG KOMUNICIRANjA
 • POSLOVNO KOMUNICIRANJE - Raspored polaganja PRVOG kolokvijuma
 • III Kolokvijum iz Upravljanja ljudskim resursima
 • Teorije modernosti - 1. kolokvijum
 • Teorije modernosti - 1. kolokvijum za zaposlene
 • Teorije modernosti - odlaganje predavanja u petak 20. novembra
 • Etika javnog komuniciranja - Kolokvijumi za zaposlene studente
 • Mendžment elektronskih medija, Radno-nastavna poseta Naxi radiju
 • Upravljanje ljudskim resursima - Termin II kolokvijuma
 • Dodatni termini kolokvijuma za zaposlene studente
 • Etika javnog komuniciranja - Raspored polaganja drugog kolokvijuma
 • POSLOVNO KOMUNICIRANjE- Uputstvo za izradu seminarskih radova
 • Uvod u vizuelnu kulturu- termin 1. kolokvijuma
 • Istraživačko novinarstvo - obaveštenje o terminu prvog kolokvijuma
 • Menadžment elektronskih medija- termin I kolokvijuma
 • RASPORED POLAGANjA KOLOKVIJUMA IZ ETIKE JAVNOG KOMUNICIRANjA
 • Teorije modernosti - raspored vežbi za studente Odnosa s javnošću
 • POSLOVNO KOMUNICIRANJE- teme za seminarski rad 2015-2016
 • UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA-predavanje u subotu 31.10.
 • Etika javnog komuniciranja-plan rada 2015/16
 • Teorije modernosti - obaveštenje za studente koji žele ocenu 9 ili 10, i stipendiste
 • Teorije modernosti - važno obaveštenje o predmetu
 • Spanski jezik- vazno obavestenje
 • VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE IV GODINE I APSOLVENTE
 • Podsetnik o uslovu za izlazak na ispit iz predmeta UPRAVLJANJE ISTRAŽIVANJEM I RAZVOJEM
 • Teorije modernosti - način spremanja ispita od aprilskog roka na dalje
 • Teorije modernosti - ispitna pitanja za ocene 6 i 7 od aprilskog roka na dalje
 • Odnosi s javnošću - osnovne informacije o predmetu 2014-2015
 • Interkulturni menadžment-Način polaganja ispita
 • Korporativni identitet - slajdovi sa predavanja
 • Menadžment elektronskih medija - teme za seminarski rad
 • Master

 • Obaveštenje o odbrani master rada MILICE CUKAVAC
 • Obaveštenje o odbrani master rada BOJANE VRANJKOVIĆ
 • Obavestenje o odbrani master rada MILICE POPOVIĆ
 • Obaveštenje o odbrani master rada ANDRIJANE JOVANOVIĆ
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Bojane Vranjković
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Milice Popović
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Nevene Stevelić
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Milice Cukavac
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Andrijane Jovanović
 • Odložene konsultacije i konsultativna nastava kod prof. dr Vladana Prvulovića
 • Obaveštenje o odbrani master rada Marije Maksimović
 • Obaveštenje o odbrani master rada Zlatane Ankić
 • OBAVESTENJE O POCETKU NASTAVE
 • Predmet Uvod u vizuelnu kulturu-termin vežbi
 • Obaveštenje o uvidu javnosti Zlatane Ankić
 • Obaveštenje o uvidu javnosti Marije Maksimović
 • Obaveštenje o odbrani master rada Anđele Brković
 • Obaveštenje o odbrani master rada Aleksandre Zec
 • Obaveštenje o odbrani master rada Maje Davidović
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Aleksandre Zec
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Anđele Brković
 • Ispitna pitanja iz Medijskog sistema Srbije
 • SPISAK PREDLOŽENIH TEMA ZA ZAVRŠNE RADOVE NA DIPLOMSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA – MASTER
 • Prijava ispita za master i specijalističke studije
 • Obaveštenje studentima master programa FKM
 • Dinamika plaćanja školarine
 • Način prijavljivanja ispita
 • Doktorske

 • Odložene konsultacije i konsultativna nastava kod prof. dr Vladana Prvulovića
 • Teorije kulture 1 i 2 - odlaganje nastave u petak 30. oktobra
 • OBAVEŠTENJE O POČETKU NASTAVE
 • NOVI TERMIN NASTAVE IZ SEMIOLOGIJE
 • NOVO PRAVO ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA
 • Semiologija - podaci o predmetu
 • Upravljanje odnosima s javnošću - teme za seminarski
 •    Univerzitet

 • PRIJAVA ISPITA ZA VANREDNI ISPITNI ROK
  za studente osnovnih studija na Univerzitetu ,, Džon Nezbit”
  u školskoj 2014/2015. godini
 • Fotografisanje za studentske ID kartice
  (za one koji nemaju ID karticu)
  Važno obaveštenje za studente svih fakulteta
 • PRIJAVA ISPITA ZA NOVEMBARSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK
  za studente osnovnih studija na Univerzitetu ,, Džon Nezbit”
  u školskoj 2015/2016. godini
 • PRIJAVA ISPITA ZA VANREDNI ISPITNI ROK
  za studente osnovnih studija na Univerzitetu ,, Džon Nezbit”
  u školskoj 2014/2015. godini
 • Konkurs za praksu na poziciji dopisnika u institutu za pravo i finansije
 • Novi kurs persijskog jezika
 • Spisak izrađenih ECDL sertifikata dana 20.10.2015.
 • Spisak izrađenih ECDL sertifikata dana 16.10.2015.
 • KONAČAN SPISAK STUDENATA KOJI SU DOBILI STIPENDIJU ZA ŠKOLSKU 2015/16 GODINU
 • Kineski studenti studiraju na Univerzitetu „ Džon Nezbit“
 • KONKURS
  za dodelu studentskih stipendija za školsku 2015/16 godinu
 • Novi kurs kineskog jezika – oktobar 2015.
 • UPIS ILI OBNOVA APSOLVENTSKOG STAŽA
 • OBAVEŠTENJE O KRAJNJEM ROKU ODBRANE ZAVRŠNOG RADA BEZ OBAVEZE UPISA APSOLVENTSKOG STAŽA
 • UPIS VIŠIH GODINA ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA UNIVERZITETA „DŽON NEZBIT“
 • Praksa u Malloc Incorporated
 • Konkurs - Međunarodne istraživačke doktorske studije iz opštih pravnih procesa
 • Novosti iz Kineskog centra – šansa za studiranje u Kini
 • ID KARTICE - VAŽNO OBAVEŠTENJE
 • Megakarijera vam preporučuje posao u kompaniji Zepter
 • Akreditacija
 • Spisak ID kartica izrađenih 6.4.2015.
 • Obaveštenje o studentskoj kartici
 • ECDL SERTIFIKATI ZA STUDENTE MEGATREND UNIVERZITETA
 • Megatrend univerzitet raspisuje konkurs za BESPLATNO studiranje u NR Kini
 • Live@Edu podaci za logovanje i naknadna prijava
 • Frenklin master studije na Megatrend univerzitetu
 • ŽIRO RAČUNI ZA UPLATU ISPITA I ŠKOLARINA
 • PRISTUP ISPITU - VAŽNO OBAVEŠTENJE
 • Pristup univerzitetskoj zgradi dozvoljen samo uz indeks
 • Usluge univerzitetskih biblioteka
 • Uverenja, duplikat indeksa itd. - Šta je sve potrebno.