Oglasne table

 

Fakultet za kulturu i medije

Sve godine

 • SISTEMATSKI PREGLED
 • SPISAK ID KARTICA ODŠTAMPANIH 13.5.2015. I VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI NEMAJU KARTICE
 • Rezultati izbora za studentski parlament 2015 - konačna lista
 • Izbori za studentski parlament
 • OBAVEŠTENjE O PONOVLJENIM IZBORIMA ZA STUDENTSKI PARLAMENT
 • OBAVEŠTENjE O IZBORIMA ZA STUDENTSKI PARLAMENT
 • UPOZORENJE o očuvanju imovine
 • Prva godina

 • Spanski jezik- vazno obavestenje
 • Komunikologija - obaveštenje o predispitnim obavezama i ispitu
 • Sociologija kulture i umetnosti - predispitni rezultati + obaveštenje o ispitu
 • Osnovi menadžmenta-način polaganja ispita
 • Sociologija kulture i umetnosti - literatura za usmeno izlaganje knjige
 • Sociologija kulture i umetnosti - važno obaveštenje o predmetu 2014-15
 • Završni ispit iz Istorije kulture i civilizacije
 • Nagrađeni najbolјi studenti Fakulteta za kulturu i medije
 • Španski jezik 1 - opis ispita (kolokvijuma)
 • Savremeni politički sistemi - podaci o predmetu
 • Psihologija stvaralaštva - sva potrebna obaveštenja
 • Teorija umetnosti - podaci o predmetu
 • Druga godina

 • Spanski jezik- vazno obavestenje
 • Antropologija-Sistem bodovanja i ocenjivanja 2014/15 g.
 • Španski jezik-konsultacije u letnjem semestru
 • Sociologija masovnih komunikacija - važno obaveštenje o predmetu 2014/15
 • Sociologija masovnih komunikacija - spisak knjiga za usmeno izlaganje
 • Teorija medija - podaci o predmetu
 • Stilistika i retorika – link sa informacijama o predmetu
 • Modeli kulturne politike: važno obaveštenje o predmetu
 • Istorija komuniciranja: važno obaveštenje o predmetu
 • Ispitna pitanja – Marketing u kulturi i medijima
 • Španski jezik 2 - udžbenik
 • Obaveštenje o izbornim predmetima
 • Uvod u menadžment medija - ispitna pitanja
 • Istorija srpske kulture - spisak tema
 • Uvod u menadžment medija - teme za seminarski
 • Treća godina

 • Spanski jezik- vazno obavestenje
 • Poslovna informatika-važno obaveštenje
 • Uslov izlaska na ispit za Književnost i novinarstvo
 • Teorije javnog mnenja - način polaganja ispita od aprilskog roka na dalje
 • MENADŽMENT U LIKOVNOJ I MUZIČKOJ UMENTOSTI(MULIMU)-Način polaganja ispita
 • Teorije javnog mnenja - obaveštenje o uslovu za ocenu 9 ili 10 što se tiče prisustva vežbama
 • Teorija javnog mnjenja-važno obaveštenje o načinu polaganja ispita
 • Pravo intelektualne svojine - obaveštenje o ispitu
 • Teorije javnog mnenja - važno obavestenje o predmetu
 • Teorije javnog mnenja - obaveštenje za studente koji žele ocenu 9 ili 10, i stipendiste
 • Oglašavanje u medijima - osnovne informacije o predmetu
 • Ekonomika i organizacija poslovanja - skraćeni program
 • Četvrta godina

 • Spanski jezik- vazno obavestenje
 • UPRAVLJANJE ISTRAZIVANJEM I RAZVOJEM-Predispitne obaveze
 • VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE IV GODINE I APSOLVENTE
 • Podsetnik o uslovu za izlazak na ispit iz predmeta UPRAVLJANJE ISTRAŽIVANJEM I RAZVOJEM
 • Teorije modernosti - način spremanja ispita od aprilskog roka na dalje
 • Teorije modernosti - ispitna pitanja za ocene 6 i 7 od aprilskog roka na dalje
 • Odnosi s javnošću - osnovne informacije o predmetu 2014-2015
 • Interkulturni menadžment-Način polaganja ispita
 • Teorije modernosti - obaveštenje o načinu spremanja ispita(dopunjeno)
 • Teorije modernosti - važno obaveštenje o predmetu
 • Korporativni identitet - slajdovi sa predavanja
 • Menadžment elektronskih medija - teme za seminarski rad
 • Master

 • Prijava ispita za septembarski ispitni rok za studente master, specijalističkih i doktorskih studija
 • Obavestenje o odbrani master rada Ana Jokić
 • MEDIJSKI SISTEM SRBIJE I KOMUNIKACIONE STRATEGIJE
  OBAVEŠTENJE O PREDAJI SEMINARSKIH RADOVA
 • Prijava ispita za avgustovski ispitni rok
 • Obaveštenje o odbrani master rada Jovane Radović
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Ane Jokić
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Maje Davidović
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Jovane Radović
 • Obaveštenje o odbrani master rada Ivana Ercegovac
 • KOMUNIKACIONE STRATEGIJE MEDIJSKI SISTEM SRBIJE - OBAVEŠTENjE O SEMINARSKIM RADOVIMA
 • Ispitna pitanja iz Medijskog sistema Srbije
 • SPISAK PREDLOŽENIH TEMA ZA ZAVRŠNE RADOVE NA DIPLOMSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA – MASTER
 • Prijava ispita za master i specijalističke studije
 • Obaveštenje studentima master programa FKM
 • Dinamika plaćanja školarine
 • Način prijavljivanja ispita
 • Doktorske

 • Prijava ispita za septembarski ispitni rok za studente master, specijalističkih i doktorskih studija
 • Prijava ispita za avgustovski ispitni rok
 • Prijava ispita za julski vanredni ispitni rok
 • NOVI TERMIN NASTAVE IZ SEMIOLOGIJE
 • NOVO PRAVO ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA
 • Semiologija - podaci o predmetu
 • Upravljanje odnosima s javnošću - teme za seminarski
 •    Univerzitet

 • Novosti iz Kineskog centra – šansa za studiranje u Kini
 • ECDL - Spisak izrađenih sertifikata 24.8.2015.
 • Konkurs - Međunarodne istraživačke doktorske studije
 • KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR
 • ID KARTICE - VAŽNO OBAVEŠTENJE
 • Megakarijera vam preporučuje posao u kompaniji Zepter
 • O B A V E Š T E NJ E
  o pravima radno angažovanih lica na Univerzitetu „Džon Nezbit“ iz Zakona o zaštiti uzbunjivača
 • PRIJAVA ISPITA ZA AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK
  za studente osnovnih studija na Univerzitetu ,"Džon Nezbit”
  u školskoj 2014/2015. godini
 • Prof. dr Vladimir Prvulović novi prorektor za nauku
 • Prof. dr Milivoje Pavlović novi dekan FPS-a
 • Tri nastavnika našeg Univerziteta u trci za SANU
 • Prof. dr Vladimir Prvulović izabran za predsednika Upravnog odbora Muzeja afričke umetnosti
 • Megakarijera vas poziva da se priključite BEUM timu
 • VANREDNI JULSKI ISPITNI ROK
 • Povoljnosti za plaćanje školarine za školsku 2015/2016 godinu
 • Obeležavanje Međunarodnog dana joge na Univerzitetu „Džon Nezbit“
 • ECDL - Spisak izrađenih sertifikata 11.6.2015.
 • Predavanje Džona Nezbita
 • Izložba u ulaznom holu u Goce Delčeva i Bulevaru umetnosti
 • Poziv na predavanje gdje Bettine Wenzel o razlcitim vidovima stipendiranja studenata u Nemackoj
 • DODATNI TERMINI ZA PRIJAVU ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK
  za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2014/2015. godini
 • Konkurs za master i doktorske studije u NR Kini
 • Spisak izrađenih ID kartica 29.5.2015.
 • PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK
  za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu
  u školskoj 2014/2015. godini
 • Akcija davanja krvi
 • MEGARAFTING - Aranžman za studente
 • VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE
 • Druga međunarodna konferencija pod nazivom „Ekonomski i socijalni razvoj“
 • APOSLVENTSKO VEČE
 • PRIJAVA ISPITA ZA MAJSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK
 • Akreditacija
 • Posao/praksa u kompaniji Zepter
 • Spisak ID kartica izrađenih 6.4.2015.
 • Profesor Fakulteta za menadžment u Zaječaru Džejn Paunković na Međunarodnoj konferenciji za Inovacije i razvoj preduzetništva
 • Predavanje FreeLance kao način zarade
 • Spisak ID kartica
 • Potvrde- Razvoj poslovnih veština
 • ECDL - Spisak izrađenih sertifikata 18.03.2015.
 • UPIS ILI OBNOVA APSOLVENTSKOG STAŽA
 • PRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2014/2015. godini
 • International Scientific Student Conference Sibistrin
 • Poziv Ambasade Indije u Beogradu studentima i profesorima Megatrend univerziteta na predavanje o Mahatmi Gandiju
 • PRIJAVA ISPITA ZA MARTOVSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2014/2015. godini
 • Spisak odabranih studenata koji su se prijavili za pohađanje kursa ,,Razvoj poslovnih veština ‘’
 • KURS: RAZVOJ POSLOVNIH VEŠTINA -Izrada CV-a, pisanje formalnih, neformalnih pisama i poslovnih imejlova i osnove poslovne komunikacije -
 • PRIPREMNA NASTAVA ZA ECDL
 • - CENTAR ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA MEGATREND UNIVERZITETA -
 • University "Tecnológico de Monterrey" (Mexico City) has launched a new application process for the Summer school and a visiting semester.
 • - CENTAR ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA MEGATREND UNIVERZITETA -
 • FEBRUARSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2014/15. godini
 • Profesorka španskog jezika i književnosti, Nevena Janićijević,na stručnom usavršavanju u Buenos Ajresu
 • Poziv za učešće studenata master i doktorskih stidija na Međunarodnoj naučnoj konferenciji.
 • UPIS LETNјEG SEMESTRA za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2014/2015 godini
 • Sa Megatrenda do pobede na Zlatiboru
 • Konkurs Privredne komore Beograda
 • POZIV ZA PRISUSTVO SIMULACIJI SEDNICE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
 • Spisak izrađenih ECDL sertifikata dana 09.01.2015.
 • Važno obaveštenje za studente
 • Komemoracija u čast prof. dr Branislava Pelevića
 • Spisak izrađenih ID kartica 15.12.2014.
 • OBAVEŠTENjE O NADOKNADI PREDAVANjA za 31.12.2014. godine
 • Kurs persijskog jezika-raspored grupa
 • JANUARSKI ISPITNI ROK
 • JANUARSKI APSLOVENTSKI ISPITNI ROK
 • Akcija davanja krvi
 • DECEMBARSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK
 • Novi kurs kineskog jezika
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izrađenih 18.11.2014. godine
 • Besplatan kurs persijskog jezika
 • Erasmus Mundus stipendije za studente
 • NERADNI DANI – državni praznik
 • NOVEMBARSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2014/15. godini
 • Otvorena vrata rektora
 • Zvanična brucošijada Megatrend univerziteta
 • OBAVEŠTENJE O NADOKNADI PREDAVANJA
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izrađenih 20.10.2014. godine
 • Centar za obezbeđenje kvaliteta Megatrend univerziteta poziva studente treće i četvrte godine da se prijave na Konkurs za praksu
 • OKTOBARSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • NOVO: Važno obaveštenje za 16. oktobar 2014. godine
 • Internacionalne doktorske studije u Italiji
 • OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU STATUSA AKTIVNOG STUDENTA ranije « APSOLVENTSKOG STAŽA »
 • Obaveštenje o ID karticama za brucoše
 • Novi tečaj kineskog jezika u Kineskom centru – oktobar 2014.
 • Obaveštenje o krajnjem roku studiranja za studente koji su se upisali do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju
 • OBAVEŠTENJE O KRAJNJEM ROKU PRIJAVE ZAVRŠNOG RADA BEZ OBAVEZE UPISA APSOLVENTSKOG STAŽA
 • KONKURS za dodelu studentskih stipendija za školsku 2014/15
 • Novi tečaj kineskog jezika - oktobar 2014.
 • OKTOBARSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • UPIS STUDENATA NA VIŠE GODINE STUDIJA
 • SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izrađenih 29.8.2014. godine
 • Spisak izrađenih ID kartica
 • Važno obaveštenje za studente
 • Stipendije za najbolje studente
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izrađenih 23.7.2014. godine
 • KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR
 • OTVOREN FOTO KONKURS PLAVO ZELENI SVET 2014
 • AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Prijava ispita za septembarski ispitni rok master, doktorske i specijalističke studije
 • Fakultet za kompjuterske nauke: Informatika i Matematika - testiranje budućih studenata
 • Obaveštenje o studentskoj kartici
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izradjenih 8.7.2014. godine
 • POSEBNA POGODNOST ZA STUDENTE VIŠIH GODINA
 • PRIJAVA ISPITA za JULSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Obaveštenje za studente Španskog jezika
 • Skup svih zaposlenih na Megatrend univerzitetu
 • Skup studenata Megatrend univerziteta
 • OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEGATREND UNIVERZITETA
 • Promocija romana brazilske književnice Adriane Lizboa „Kao gavran crno“
 • Preuzimanje ECDL sertifakata izrađenih 10.6.2014. godine
 • Savremeni način poslovanja u Kini
 • Dragana Mićalović pobedila na takmičenju u besedništvu
 • Preuzimanje ECDL sertifakata izrađenih 27.5.2014. godine
 • Peto takmičenje u besedništvu Megatrend univerziteta
 • Važno obaveštenje - produženje prijave za ECDL sertifikate do 13.6.2014.
 • JUNSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Praksa u domaćoj kompaniji kao pasoš za internacionalno iskustvo!
 • MEGATREND UNIVERZITET ORGANIZUJE LETNJU ŠKOLU POD NAZIVOM “Megatrend International Summer School 2014“
 • Besedništvo na Megatrend univerzitetu
 • OBAVEŠTENJE O NADOKNADI PREDAVANJA I ISPITA U MAJSKOM APSOLVENTSKOM ISPITNOM ROKU
 • BESPLATNO POLAGANJE BLOOMBERG APTITUDE TESTA NA MEGATREND UNIVERZITETU!
 • VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE!
 • POMOZIMO UGROŽENIMA!
 • Dragoljub Janković student prorektor
 • Preuzimanje ECDL sertifikata izrađenih 14.5.2014. godine
 • Prihvati izazov, edukuj svet!
 • Red Bull Doodle art na Megatrendu 4. juna od 10 do 14 časova
 • PRIJAVA ISPITA ZA MAJSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Pažljivo prilagođen način studiranja za zaposlene
 • Preuzimanje ECDL sertifkata izrađenih 24.4.2014. godine
 • Kineski centar pri Megatrend univerzitetu organizuje kurs pod nazivom "Savremeni način poslovanja u Kini"
 • OBAVEŠTENJE O PRAVU NA NAKNADNO POLAGANJE ISPITA
 • Konkurs za praksu na Megatrend univerzitetu
 • ECDL SERTIFIKATI ZA STUDENTE MEGATREND UNIVERZITETA
 • AIESEC - timski rad u internacionalnom okruzenju
 • MEGAKARIJERA POZIVA STUDENTE NA BESPLATNO POLAGANJE BLOOMBERG APTITUDE TESTA!
 • OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU STATUSA AKTIVNOG STUDENTA ranije « APSOLVENTSKOG STAŽA »
 • Novi kurs poslovnog kineskog jezika
 • Megatrend univerzitet raspisuje konkurs za BESPLATNO studiranje u NR Kini
 • OBAVEŠTENјE O PRESTANKU KORIŠĆENјA PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA (obrazac br. PI VO)
 • ZVANIČNO APSOLVENTSKO VEČE STUDENATA MEGATREND UNIVERZITETA
 • Novi kurs poslovnog kineskog jezika
 • NOVI KURS KINESKOG JEZIKA
 • SLIKANJE ZA ID KARTICE I PREUZIMANJE KARTICA (FPS,FKM,FKN,FME,FUD, Pravo, Strukovne)
 • UPIS LETNјEG SEMESTRA za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • NAGRAĐENI NAJBOLJI STUDENTI MEGATREND UNIVERZITETA
 • Prijava studenata na MSL portal
 • Važno obaveštenje za studente
 • NAJBOLJI STUDENTI U ŠKOLSKOJ 2012/2013 GODINI
 • Novo pravo i pogodnost za studente
 • Megatrend Skydrive Live@Edu servis – prelazak na Office365 i promena parametara
 • Učite kineski jezik na Megatrend univerzitetu!
 • POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE MEĐUNARODNIH IT SERTIFIKATA NA MEGATRENDU
 • RADNO VREME STUDENTSKE SLUŽBE
 • Live@Edu podaci za logovanje i naknadna prijava
 • Frenklin master studije na Megatrend univerzitetu
 • Stipendije za studente Megatrend univerziteta
 • Praksa u najvećim firmama i državnim institucijama u Srbiji
 • Osnovan je Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Megatrend univerziteta
 • ŽIRO RAČUNI ZA UPLATU ISPITA I ŠKOLARINA
 • PRISTUP ISPITU - VAŽNO OBAVEŠTENJE
 • Pristup univerzitetskoj zgradi dozvoljen samo uz indeks
 • Usluge univerzitetskih biblioteka
 • Uverenja, duplikat indeksa itd. - Šta je sve potrebno.