Oglasne table

 

Fakultet za kulturu i medije

Sve godine

 • Informatika - rezultati prvog kolokvijuma
 • Obaveštenje o konačnim rezultatima izbora za Studentski parlament
 • OBAVEŠTENJE O SAZIVANJU KANDIDACIONIH ZBOROVA ZA STUDENTE FAKULTETA ZA KULTURU I MEDIJE
 • Nagrađeni najbolјi studenti Fakulteta za kulturu i medije
 • Rezultati izbora za studentski parlament
 • DODELA INDEKSA BRUCOŠIMA
 • UPOZORENJE o očuvanju imovine
 • Prva godina

 • Španski jezik - naknadni upis ocena
 • Komunikologija - obaveštenje o drugom kolokvijumu
 • Španski jezik 1 - nadoknada nastave
 • Istorija kulture i civilizacije - obaveštenje o II kolokvijumu
 • Savremeni politicki sistemi - aprilski rok - termin za upis ocene
 • Italijanski jezik 1 - gradivo za prvi kolokvijum
 • Francuski jezik I - prvi kolokvijum
 • Sociologija kulture i umetnosti - važno obaveštenje o predmetu 2013/2014
 • Sociologija kulture i umetnosti - literatura za usmeno izlaganje knjige 2013/2014
 • Komunikologija - obaveštenje o prvom kolokvijumu
 • Komunikologija - predispitne obaveze i ispit 2014
 • Nagrađeni najbolјi studenti Fakulteta za kulturu i medije
 • Italijanski jezik - obaveštenje
 • Italijanski jezik 1 - informacije o bodovanju i usmenom ispitu
 • Španski jezik 1 - opis ispita (kolokvijuma)
 • Obaveštenje o izbornim predmetima
 • Savremeni politički sistemi - podaci o predmetu
 • Psihologija stvaralaštva - sva potrebna obaveštenja
 • Psihologija stvaralaštva - skripte
 • Teorija umetnosti - podaci o predmetu
 • Psihologija stvaralaštva - način ocenjivanja
 • Druga godina

 • Španski jezik - naknadni upis ocena
 • Antropologija - termin prvog kolokvijuma
 • Sociologija masovnih komunikacija - termin upisa ocena u aprilskom roku
 • Obaveštenje o kolokvijumu iz Modela kulturne politike
 • Obaveštenje o kolokvijumu iz Istorije komuniciranja
 • Sociologija masovnih komunikacija - obavestenje o terminu upisa ocena za aprilski rok ...
 • Istorija srpske kulture - obaveštenje o terminu kolokvijuma
 • Teme za seminarske radove iz Medijske analitike
 • Stilistika i retorika – link sa informacijama o predmetu
 • Teme za seminarske radove iz predmeta Medijska analitika
 • Prezentacija za pripremu I kolokvijuma iz Medijske analitike
 • Modeli kulturne politike: važno obaveštenje o predmetu
 • Istorija komuniciranja: važno obaveštenje o predmetu
 • Marketing i javnost - obaveštenje o rezultatima predispitnih obaveza i ispitu
 • Italijanski jezik 2 - obaveštenje o pismenom i usmenom ispitu
 • Sociologija masovnih komunikacija - obaveštenje o terminu ispita i upisa ocena (izmenjeno)
 • Sociologija masovnih komunikacija - važno obaveštenje za zaposlene studente
 • Sociologija masovnih komunikacija - obaveštenje za studente koji usmeno izlažu knjigu
 • Ispitna pitanja – Marketing u kulturi i medijima
 • Sociologija masovnih komunikacija - važno obaveštenje o predmetu
 • Sociologija masovnih komunikacija - spisak knjiga za usmeno izlaganje
 • Španski jezik 2 - udžbenik
 • Modeli kulturne politike 2012/2013 - prezentacije sa predavanja
 • Obaveštenje o izbornim predmetima
 • Uvod u menadžment medija - ispitna pitanja
 • Teorija medija – podaci o predmetu
 • Istorija srpske kulture - spisak tema
 • Uvod u menadžment medija - teme za seminarski
 • Treća godina

 • Španski jezik - naknadni upis ocena
 • OGLAŠAVANJE U MEDIJIMA - termin prvog popravnog kolokvijuma
 • Teorije javnog mnenja - termin upisa ocena za aprilski rok
 • Pravo intelektualne svojine - dopunski termin za ispit
 • NAKNADNI TERMIN ISPITA - Finansijski menadžment
 • Informatika - rezultati prvog kolokvijuma
 • Oglašavanje u medijima - I kolokvijum
 • Oglašavanje u medijima - osnovne informacije o predmetu
 • Teorija žanrova - obaveštenje o predispitnim poenima i raspored za ispit
 • Teorije javnog mnenja - predispitni bodovi i obaveštenje o ispitu
 • Teorija žanrova - predispitni bodovi i raspored ispita
 • Teorije javnog mnenja - trenutna evidencija
 • Teorije javnog mnenja - ispitni materijal
 • Menadžment u izdavačkoj delatnosti - prezentacije sa predavanja
 • Teorije javnog mnenja - pitanja i materijal za pripremu II kolokvijuma
 • Teorije javnog mnenja - vazno obaveštenje o kolokvijumu i ocenjivanju
 • Teorije javnog mnenja - obaveštenje o nadoknadi bodova za aktivnost
 • Teorije javnog mnenja - važno obaveštenje o predmetu 2013/14
 • Menadžment - prezentacije sa predavanja
 • Teorije javnog mnenja - obaveštenje o seminarskom
 • Obaveštenje o izbornim predmetima u zimskom semestru
 • Književnost i novinarstvo - predispitni bodovi
 • Književnost i novinarstvo - predispitni bodovi
 • Sistematski pregled
 • Književnost i novinarstvo – obaveštenje o predispitnim obavezama
 • Oglašavanje u medijima - osnovne informacije o predmetu 2012-2013
 • Obaveštenje o izbornim predmetima
 • Ekonomika i organizacija poslovanja - skraćeni program
 • Četvrta godina

 • ODNOSI S JAVNOŠĆU – raspored polaganja prvog kolokvijuma
 • Teorije modernosti - termin ispita i upisa ocena u aprilskom roku
 • Teorije modernosti - ispitna pitanja za ocene 6 i 7 (od aprilskog roka na dalje)
 • Teorije modernosti - ispitna pitanja za ocene 8-10 (od aprilskog roka na dalje)
 • ODNOSI S JAVNOŠĆU – kolokvijum za studente koji putuju na apsolventsku ekskurziju ...
 • Poslovno komuniciranje - obaveštenje o upisu ocena
 • Interkulturni menadžment - važno obaveštenje
 • Korporativni identitet - slajdovi sa predavanja
 • Korporativni identitet - pitanja za prvi kolokvijum
 • Korporativni identitet - termin prvog kolokvijuma
 • Interkulturni menadžment - uputstvo za pisanje seminarskog rada
 • Interkulturni menadžment - polaganje ispita
 • Interkulturni menadžment - VAŽNO OBAVEŠTENJE
 • Odnosi s javnošću - osnovne informacije o predmetu
 • Teorije modernosti - ispitna pitanja za februarski rok
 • Uvod u vizuelnu kulturu - obaveštenje
 • Poslovno komuniciranje - obaveštenje povodom održavanja ispita
 • Teorije modernosti - ispitna pitanja za januarski rok
 • Teorije modernosti - predispitni bodovi + obaveštenje o ispitu
 • Teorije modernosti - obaveštenje o nacinu spremanja ispita
 • Teorije modernosti - trenutna evidencija
 • Teorije modernosti - obaveštenje o nadoknadi bodova
 • Teorije modernosti - obaveštenje o seminarskom radu
 • Teorije modernosti - važno obaveštenje o predmetu
 • Etika javnog komuniciranja - Plan rada 2013/2014
 • Etika javnog komuniciranja - Raspored polaganja kolokvijuma i popravnih kolokvijuma
 • Upravljanje istraživanjem i razvojem - izbor teme i odbrana radova za septembar 2 ispitni rok
 • Interkulturni menadžment - pitanja za ispit
 • Upravljanje istraživanjem i razvojem - izbor teme i odbrana radova za junski ispitni rok
 • Odnosi s javnošću - osnovne informacije o predmetu 2012-2013
 • Upravljanje istraživanjem i razvojem – izbor teme i odbrana radova za aprilski ispitni rok
 • Etika javnog komuniciranja - plan rada 2012/2013
 • Menadžment elektronskih medija - teme za seminarski rad
 • Master

 • Obaveštenje o odbrani master rada Deane Đukić
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Mirjane Sandić
 • Prijava ispita za aprilski ispitni rok
 • OBAVEŠTENJE O SAZIVANJU KANDIDACIONIH ZBOROVA ZA STUDENTE FAKULTETA ZA KULTURU I MEDIJE
 • Predavanja na master, specijalističkim i doktorskim studijama u toku februarskog ispitnog roka
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Marine Palalić
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Deane Đukuć
 • PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE POSLEDIPLOMSKIH STUDIJA (MASTER,SPECIJALISTIČKIH I DOKTORSKIH)
 • Komunikacione strategije i Medijski sistem Srbije - seminarski radovi
 • Medijski sistem Srbije - konsultacije
 • Obaveštenje o odbrani master rada Marije Orlović
 • Obaveštenje o odbrani master rada Olivere Gagić
 • Obaveštenje o odbrani master rada Sanje Stojanić
 • Obaveštenje o odbrani master rada Jovane Mladenović
 • Obaveštenje o odbrani master rada Snežane Stojsavljević
 • Obaveštenje o odbrani master rada Dragane Ninković
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Olivere Gagić
 • Obavestenje o uvidu javnosti u master rad Marije Orlović
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Snežane Stojsavljević
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Dragane Ninković
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Ane Radivojević
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Jovane Mladenović
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Sanje Stojanić
 • Prijava ispita za master i specijalističke studije
 • Obaveštenje o odbrani master rada Emila Muhamedagića
 • Obaveštenje o odbrani master rada Jovo Arezina
 • Obaveštenje o odbrani master rada Ane Dunatov
 • Obaveštenje o odbrani master rada Ivane Pivalice
 • Obaveštenje o odbrani master rada Aleksandre Janković
 • Obaveštenje o odbrani specijalistickog rada Slađane Jovanović
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Ane Dunatov
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Emila Muhamedagića
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Aleksandra Jankovića
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Ivana Pivalica
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Kristine Delič
 • Obaveštenje o odbrani master rada Kristine Bartule
 • Obaveštenje o odbrani master rada Ane Price
 • Obaveštenje o odbrani master rada Jelene Zeković
 • Obaveštenje o odbrani master rada Jelene Banjanac
 • Obaveštenje o odbrani master rada Sandre Milenković
 • Obaveštenje o odbrani master rada Jelene Zeković
 • Obaveštenje o odbrani master rada Tijane Vujanac
 • Obaveštenje o odbrani master rada Adrijane Dermaku
 • Obaveštenje o odbrani master rada Selene Stamenković
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Ane Price
 • Obaveštenje o odbrani master rada Jelene Josipović
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Tijane Vujanac
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Jelene Zeković
 • Obaveštenje o odbrani master rada Ivane Pantić
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Kristine Bartule
 • Obavestenje o uvidu javnosti u master rad Selene Stamenković
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Sandre Milenković
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Andrijane Dermaku
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Jelene Banjanac
 • Obaveštenje o odbrani Sandre Gnjatović
 • Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Jelene Josipović
 • Izveštaj Komisije za ocenu završnog master rada i završni master rad kandidata Ivane Pantić
 • Komuniksciona strategije i Medijski sistem Srbije - obaveštenje o predaji seminarskih radova
 • Odbrana završnog master rada Marine Ljubisavljević
 • Komunikacione strategije i Medijski sistem Srbije - obaveštenje julski ispitni rok
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Sandre Gnjatović
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Marine Ljubisavljević
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad Aleksandre Janković
 • Obaveštenje studentima master programa FKM
 • Odbrana završnog master rada kandidata Borivoja Baltezarevića
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad
 • Obaveštenje o odbrani master rada
 • Uvid javnosti master rada kandidata Milje Milovanović
 • Uvid javnosti master rada kandidata Valentine Rakić
 • Dinamika plaćanja školarine
 • Način prijavljivanja ispita
 • Doktorske

 • Teorija vizuelne kulture (doktorske studije, II godina) - važno obaveštenje
 • Teorije kulture 1, 2 - termin ispita u aprilskom roku
 • Prijava ispita za aprilski ispitni rok
 • Predavanja na master, specijalističkim i doktorskim studijama u toku februarskog ispitnog roka
 • PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE POSLEDIPLOMSKIH STUDIJA (MASTER,SPECIJALISTIČKIH I DOKTORSKIH)
 • Teorija kulture I - termin predavanja i konsultacija
 • NOVO PRAVO ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA
 • Semiologija - podaci o predmetu
 • Odnosi s javnošću - teme za seminarski
 • Teorija kulture I - termin predavanja
 • Obaveštenje
 •    Univerzitet

 • Kineski centar pri Megatrend univerzitetu organizuje kurs pod nazivom "Savremeni način poslovanja u Kini"
 • Obaveštenje o promenama u rasporedu časova iz kineskog jezika
 • OBAVEŠTENJE O PRAVU NA NAKNADNO POLAGANJE ISPITA
 • Savremeni način poslovanja u Kini
 • Konkurs za praksu na Megatrend univerzitetu
 • Akcija dobrovoljnog davanja krvi
 • ECDL SERTIFIKATI ZA STUDENTE MEGATREND UNIVERZITETA KOJI SU POLOŽILI ISPIT INFORMATIKA
 • AIESEC - timski rad u internacionalnom okruzenju
 • MEGAKARIJERA POZIVA STUDENTE NA BESPLATNO POLAGANJE BLOOMBERG APTITUDE TESTA!
 • APRILSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU STATUSA AKTIVNOG STUDENTA ranije « APSOLVENTSKOG STAŽA »
 • Novi kurs poslovnog kineskog jezika
 • Megatrend univerzitet raspisuje konkurs za BESPLATNO studiranje u NR Kini
 • PRIJAVA ISPITA ZA MARTOVSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • OBAVEŠTENјE O PRESTANKU KORIŠĆENјA PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA (obrazac br. PI VO)
 • ZVANIČNO APSOLVENTSKO VEČE STUDENATA MEGATREND UNIVERZITETA
 • Novi kurs poslovnog kineskog jezika
 • NOVI KURS KINESKOG JEZIKA
 • Nema podele ID kartica ni fotografisanja 21.2.2014.
 • Seminar studenata Megatrend univerziteta - MEGATRENDIJADA
 • SLIKANJE ZA ID KARTICE I PREUZIMANJE KARTICA (FPS,FKM,FKN,FME,FUD, Pravo, Strukovne)
 • VAŽNO OBAVEŠTENJE – Preuzimanje ID kartica za studente Fakulteta za poslovne studije i Fakulteta za kulturu i medije
 • Važno obaveštenje - Fotografisanje za studentske ID kartice 6.2.2014
 • UPIS LETNјEG SEMESTRA za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Važno obaveštenje – Podizanje studentskih ID kartica
 • PRIJAVA ISPITA ZA FEBRUARSKI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • NAGRAĐENI NAJBOLJI STUDENTI MEGATREND UNIVERZITETA
 • Važno obaveštenje - Studentske ID kartice
 • Prijava studenata na MSL portal
 • Trening muške fudbalske ekipe
 • Studentski konkurs za pisanje tekstova "Ekonomska tranzicija"
 • Sastav muške košarkaške ekipe Megatrend univerziteta
 • OBAVEŠTENJE O NERADNIM DANIMA ZA VREME NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA
 • Trening muške košarkaške ekipe - obaveštenje
 • Konsultacije kod prof.dr Predraga Kapora - promena termina
 • Megakarijera vas poziva na besplatno polaganje Bloomberg aptitude testa na Megatrend univerzitetu
 • PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Sastanak košarkaške ekipe
 • BESPLATNO POLAGANJE BLOOMBERG APTITUDE TESTA NA MEGATREND UNIVERZITETU!
 • PRIJAVA ISPITA ZA APSOLVENTSKI DECEMBARSKI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Akcija dobrovoljnog davanja krvi
 • Potpisivanje ugovora za studenski smeštaj studenata Megatrend univerziteta
 • PRIJAVA ISPITA ZA APSOLVENTSKI NOVEMBARSKI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • Program stipendiranja brucoša beogradskih univerziteta – jesen 2013.
 • Važno obaveštenje za studente
 • NAJBOLJI STUDENTI U ŠKOLSKOJ 2012/2013 GODINI
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Vranja Stantića
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Ane Galik
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Stefana Lopušine
 • Obaveštenje o uvidu javnosti u master rad kandidata Biljane Stamenković
 • DODATNI ISPITNI ROK
 • Zajednički obilazak studentskog smeštaja
 • OBAVEŠTENJE O NAČINU UPISA APSOLVENTSKOG STAŽA ZA ŠK. 2013/14. GODINU
 • PRIJAVA ISPITA ZA APSOLVENTSKI OKTOBARSKI ROK za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2013/14 godini
 • OBAVEŠTENJE O OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU
 • Novo pravo i pogodnost za studente
 • Konkurs za stažiranje
 • UPIS STUDENATA NA VIŠE GODINE STUDIJA
 • ISPITNI ROK SEPTEMBAR 2 za studente osnovnih studija na Megatrend univerzitetu u školskoj 2012/13 godini
 • Kolektivni godišnji odmor
 • Preuzimanje međunarodnih ISIC EYCA studentskih kartica
 • Rad na projektu Konsultantska kuća
 • PRINTBOX - štampanje, kopiranje, skeniranje
 • Studiraj PAMETNO!
 • Plan rada na osnovnim studijama Megatrend univerziteta - školska 2012/13. godina
 • NASTAVAK KURSA MICROSOFT DYNAMICS AX 28.5.2013.
 • MEGATRAINS –besplatan kurs Microsoft Dynamics AX (POČETAK KURSA I LISTA KANDIDATA)
 • Nielsen Graduate Program
 • BESPLATAN Microsoft ERP-DMS Dynamics AX kurs na Megatrend univerzitetu
 • Novo pravo za studente I godine
 • Izveštaji komisija za zasnivanje radnog odnosa
 • Letovanje za studente Megatrend univerziteta
 • Stipendije za jednosemestralno usavršavanje u Meksiku (avgust - decembar 2013.)
 • Autsorsing servisi ili kako zarađivati globalno, a raditi lokalno!
 • Ovog leta volontiraj u inostranstvu AIESEC Global Citizen program
 • Kako se najbolje pripremiti za događaje u okviru projekta Career Days
 • Specijalna prezentacija – kako napisati završni (diplomski) rad
 • OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU STATUSA AKTIVNOG STUDENTA ranije "APSOLVENTSKOG STAŽA"
 • Seminar za mlade lidere pod nazivom “Balkanske zemlje i Evropska unija: Na putu do članstva u EU”
 • Praksa u kompaniji Mini Studio Publishing Group
 • Konkurs - Inicijative za društvenu odgovornost
 • APSOLVENTSKO VEČE ZA STUDENTE MEGATREND UNIVERZITETA
 • Konkurs za polaznike "Omladinske škole aktivizma"
 • CSR – Alternate The Energy! Uključi se u akciju očuvanja planete!
 • Megatrend Skydrive Live@Edu servis – prelazak na Office365 i promena parametara
 • Biraj samo najbolje za sebe! Napravi prvi korak ka svojoj budućoj karijeri!
 • ACTiviraj se! Uključi se i ti, srce se nosi javno!
 • Balkan fun party putovanje & Ekskurzija studenata Megatrend univerziteta
 • Izveštaj o aktivnostima Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Megatrend univerziteta – Megakarijere
 • Konkurišite za stipendije u okviru projekta SIGMA
 • MEGATRENDU PRIPALO PRIZNANJE „BEOGRADSKI POBEDNIK“
 • NOVO OBAVEŠTENJE O PRIJAVI ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK
 • KONKURS: Postani deo Balkan FUN 2013 tima
 • Megatrend univerzitet obeležio krsnu slavu Sv. Nikodim Srpski
 • Podržimo koleginice na finalnom univerzitetskom turniru u odbojci!
 • Predavanje akademika Jevtića o muzičkoj politici u Srbiji
 • Učite kineski jezik na Megatrend univerzitetu!
 • Takmičenje u besedništvu 2013. godine
 • Četvoromesečna praksa u HAJAT-u
 • Praksa u kompaniji Mini Studio Publishing Group
 • Program stipendiranja studenata Beograda 2012.
 • KONKURS - MEĐUNARODNE ISTRAŽIVAČKE DOKTORSKE STUDIJE
 • POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE MEĐUNARODNIH IT SERTIFIKATA NA MEGATRENDU
 • Posetite treći regionalni online sajam zapošljavanja i obrazovanja
 • Konkurs za marketing tim magazina Student
 • Poslovna trening akademija
 • Najpovoljnije kopiranje, štampanje i skeniranje za studente
 • RADNO VREME STUDENTSKE SLUŽBE
 • OBAVEŠTENJE O NAČINU UPISA APSOLVENTSKOG STAŽA ZA ŠK. 2012/13. GODINU
 • Obaveštenje za studente doktorskih akademskih studija Megatrend univerziteta
 • AMERICAN EMBASSY BELGRADE - Political Section Intern – Student Volunteer
 • Live@Edu podaci za logovanje i naknadna prijava
 • Frenklin master studije na Megatrend univerzitetu
 • Prijavite se na konkurs Fondacije „Konrad Adenauer”
 • Stipendije za studente Megatrend univerziteta
 • Konkurs za redakciju studentskog časopisa FKM StudNET
 • Praksa u najvećim firmama i državnim institucijama u Srbiji
 • Osnovan je Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Megatrend univerziteta
 • ŽIRO RAČUNI ZA UPLATU ISPITA I ŠKOLARINA
 • PRISTUP ISPITU - VAŽNO OBAVEŠTENJE
 • Pristup univerzitetskoj zgradi dozvoljen samo uz indeks
 • Usluge univerzitetskih biblioteka
 • OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA OSNOVNIH STUDIJA KOJI SU ZAINTERESOVANI ZA STUDIJE U INOSTRANSTVU
 • Upis ocena - obaveštenje
 • Uverenja, duplikat indeksa itd. - Šta je sve potrebno.