Дoбрo нaм дoшли!Факултет за културу и медије припада реду најпрестижнијих институција високог образовања у овом делу европског простора. Висок реноме Факултета и велико интересовање за изучавање његових студијских програма су у највећој мери резултат чињенице што свет данашњице културу и комуникације доживљава као кључне садржаје друштвеног живота. Култура је она најпоузданија спона која нас повезује са другима и чији токови и процеси, преко афирмације и уважавања различитости, трасирају путеве наше интеграције у светску заједницу. Осим што су неодвојиви део културе нашег времена, комуникације су, посебно оне које се одвијају посредством медија, нит која повезује токове живота савременог друштва.

Оно по чему се наш Факултет издваја у академској заједници је начин на који су садржаји културе и комуникације оживотворени кроз непосредне студијске програме на којима се школују будући новинари, менаџери у култури и медијима и менаџери за односе са јавношћу. Нашој јавности је више него икада потребна истина о непрегледном свету догађаја који нас окружује. Потребни су нам новинари чија ће интерпретација збивања допринети да се лакше оријентишемо у односу на стварност а не она која ће је својом манипулативношћу и служењем нечијим интересима још више замаглити. Богатој традицији наше културе, једнако као и савременим видовима културно-уметничке и медијске праксе, неопходна су организационо-управљачка односно менаџерска знања и вештине посредством којих ће се у оквиру ових делатности остварити како виши ниво друштвене добробити, тако и тржишне ефикасности. Школовањем трећег образовног профила, менаџера за односе са јавношћу, Факултет је међу првима у Србији, примерено процесима у европском окружењу, почео да ствара стручњаке који ће производњом информација и догађаја, њиховом дистрибуцијом и промоцијом, уз разумевање комуникационих стратегија и вештина, бити у стању да обезбеде јавну пажњу у складу са интересима различитих клијената.

Сви студијски програми, на свим нивоима – основне академске студије, дипломске академске студије-мастер и докторске студије културолошког и комуниколошког усмерења, акредитовани су код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије (документа доступна на сајту ФКМ).

Околност која посебно доприноси високом позиционирању Факултета у академској заједници је изузетна посвећеност запослених студентима и њиховим потребама. Према најновијим истраживањима, која су имала за циљ да њихови резултати помогну будућим студентима при избору факултета, Факултет за културу и медије се нашао на првом месту у Србији - по најбољем понашању запослених према студентима. Додајмо томе да Факултет предњачи и по изузетним смештајним капацитетима, локацији, хигијенским условима и рачунарској опреми.

Све наведене околности у збиру, формирају препознатљиву, особену слику Факултета чија делатност на најочигледнији начин кореспондира са актуелним потребама нашег друштва и настојањима да ухвати корак са процесима који обележавају развојне токове савременог света.

Декан ФКМ

Проф.др Драган Никодијевић