Dobro nam došli!


Poštovani budući studenti,                                                                                                                                                                      

Uvažene mlade kolege,

Dobro došli na Fakultet za kulturu i medije, jednu od najmlađih ustanova u okviru razuđenog akademskog sistema Megatrend! Time što ste se opredelili za naš fakultet već ste mnogo uradili za sebe, svoju porodicu i svoju buduću karijeru, ali i za srpsku kulturu i novinarstvo u celini.

Čestitam vam na dobrom izboru!

S vama, Megatrend će biti ne samo lepši, već i drugačiji i pametniji. Hvala vam na poverenju da u naredne četiri godine Megatrend bude bezbedno i inspirativno mesto za vaše planove i htenja, za vaše snove. Svesni smo odgovornosti koju preuzimamo za vaše iskustvo odrastanja, za usmeravanje i artikulaciju vašeg sazrevanja.

Računam da ste došli po optimizam, umetničku poruku i korisno tuđe iskustvo. Uveren sam da ćemo zajedničkom zagledanošću u budućnost, i senzibilitetom koji donosi vaše mlado pokolenje, moći da se izdignemo iz trenutaka iz kojih se podjednako može i gore i dole. Bićete deo jedne uzrujane košnice u kojoj se razmenjuju, oplemenjuju i afirmišu ideje o žurnalizmu boljem od današnjeg, i o kulturi koja bi bila stub, uporište napora da se živi lepše i bolje. Kriza o kojoj se na sve strane govori i piše može biti savladana samo kulturom, maštom i kreacijom. To je naš unutrašnji kapital koji želimo da učinimo vidljivim za druge, za sve. Oslanjajući se na visoke domete srpske kulture, i bogato nasleđe srpskog novinarstva, naš nastavni program treba da stvori menadžere i novinare novog kova, koji će uvećavati kulturne i demokratske potencijale društva i biti kadri da kritički razotkrivaju različite vidove duhovnog otuđenja i nanose nekulture i kiča kojih, na žalost, nije malo u savremenim uslovima.

Naš program je koncepcijski jedinstven u ovom delu Evrope. On pruža moderne, globalnom okruženju primerene oblike istraživanja duhovne baštine, oblika društvene realnosti i osobenih vidova kulturno-civilizacijskih i medijskih potreba. Realizovan kroz multidisciplinarni pristup i interaktivni spoj teorije i prakse, uz pomoć nastavnika koji iskazuju lep spoj mladosti i iskustva, taj program garantuje da će svršeni studenti Fakulteta za kulturu i medije postati prestižni analitičari i istraživači vrednosti, društvenih tokova, nepoznanica i celine duha vremena.

Mnogo je poslova u našem društvu koji čekaju mlade, obrazovane, ambiciozne i radoznale. A kad vi jednog dana budete uticajni i uspešni kulturni pregaoci, menadžeri i novinari, pouzdani tumači i kreatori javnog mnenja – nama, vašim nastavnicima, biće dovoljna satisfakcija ako poneko pritom kaže: „Mi smo sa Megatrenda, bila je to dobra škola!”

Dobro nam došli i još bolje se osećali među nama.

Dekan FKM
Prof. dr Milivoje Pavlović